hirdetmény

Közlemény

A megyei Kormányhivatal közleménye a 0144/7 HRSZ-ú telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálatáról erre a linkre kattintva tölthető le pdf formátumban.

Share/Save

Hirdetmény

A Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. /Elérhetősége: 5300 Karcag, Szt. István sgt. 17., Tel: 70/411-0738, www.filantrop.org, filantropkarcag@filantrop.org/ tájékoztatása szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályozó 347/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 63/2012. (XII.11.) BM rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján Fegyvernek területén 2016.  június, július, augusztus hónapokban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a kémények ellenőrzését) a Filantrop Kft.

Kéményseprő-ipari közszolgáltatási szerződés (pdf)

Változások a kéményseprésben (pdf)

A Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség tájékoztatója (pdf)

Share/Save

Hirdetmény

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hirdetménye a körzeti erdőtervezés előzetes tárgyalásáról

Share/Save

Álláshirdetés - Gazdasági ügyintéző

A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ „gazdasági ügyintéző” munkakör betöltésére állást hirdet, közalkalmazotti jogviszonyba.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős
 
A munkavégzés helye: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
 
Munkakörbe tartozó lényeges feladatok: a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulás és az Intézmény gazdálkodásának ügyviteli tevékenységei, költségvetés és beszámolók elkészítése, adatszolgáltatási kötelezettségek.
 
Illetmény és juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és szociális ágazati rendelkezések [257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet] alapján.
 
Az állás betöltésének feltételei:
 • regisztrált mérlegképes könyvelői képesítés (államháztartási);
 • büntetlen előélet;
 • legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat költségvetési, pénzügyi-számviteli területeken;
 • számviteli-pénzügyi szoftverek ismerete;
 • EPER program ismerete előny.
 
A próbaidő időtartama 3 hónap.
 
Benyújtandó dokumentumok:
 • végzettséget, képzéseket igazoló okiratok másolata;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • szakmai önéletrajz.
 
Dokumentumok benyújtásának határideje: 2015. július 2.
 
A munkakör betöltésének időpontja: 2015. augusztus 1.
 
Dokumentumok benyújtásának módja: Postai úton a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ címére (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173., kérjük a borítékra feltüntetni a „Gazdasági ügyintéző” címkét), vagy elektronikus úton a gondozasi@fegyvernek.hu e-mail címre (tárgy: Gazdasági ügyintéző).
 
A kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város honlapja, 2015. június 16.
 
Álláshirdetéssel kapcsolatos további információk: az 56/556-025-ös telefonszámon, Barta Józsefné igazgatótól kérhetőek.
Share/Save

Közmeghallgatás időpontok

A képviselőtestület 2015. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját. Ezek az alábbiak: 
 • Március 5. Szapárfalu Klubkönyvtár
 • Március 12. Móra Ferenc Általános Iskola
 • Március 19. Művelődési Ház
 
Kezdési időpont:  17.00 óra
 
TÁJÉKOZTATÓ:
 • AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL, GAZDÁLKODÁSÁRÓL
 • AZ ÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJÁNAK TELJESÍTÉSÉRŐL
 • A SZENNYVÍZHÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉRŐL
Share/Save

Változik a szociális ellátás rendszere

A Törökszentmiklósi Járási Hivatal közleménye:

Változik a szociális ellátás rendszere
 
Márciustól jelentősen átalakul Magyarországon a segélyezés rendszere. A segítségre szorulók változatlanul két helyről kérhetnek és kaphatnak szociális támogatást: a helyi önkormányzatoktól, illetve a járásoktól. A járásoknál jövedelemkompenzáló, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló támogatások igényelhetők. A jövedelemkompenzáló támogatás célja, hogy mindenki számára biztosítsanak egyfajta minimumot a túléléshez, ha nincs más jövedelme.
A legfontosabb változás, hogy a rendszeres szociális segély megszűnik, helyette a foglalkoztatást helyettesítő támogatás állapítható meg, illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás kerül bevezetésre.
Az egészségkárosodottak és a gyermekük felügyeletét megoldani nem tudók ugyanazon jogosultsági feltételek mellett részesülhetnek a rendszeres szociális segély helyébe lépő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, mint a korábbi rendszeres szociális segélyben. A különbség csak annyi, hogy a továbbiakban nem a jegyző, hanem a járási hivatal állapítja meg az ellátást. A hatáskörváltással összefüggésben az ügyfeleknek nincs teendője, az új ellátásra való jogosultságukat a jegyzők február végéig hivatalból felülvizsgálják.
Jelentős változás, hogy március 1-től az aktív korúak ellátását is a járási hivatalok állapítják meg a települési jegyzők helyett. A változások elsősorban azokat érintik, akik eddig önkormányzati rendelet alapján voltak jogosultak rendszeres szociális segélyre.
A támogatást a kormányhivatal folyósítja minden hónap 5. napjáig. A kérelmek továbbra is benyújthatók a polgármesteri hivatalokban, továbbá a kormányablakoknál és a járási hivataloknál.
 
Kikerülnek a szociális ellátási rendszerből:
- rendszeres szociális segély
- adósságkezelési szolgáltatást
- lakásfenntartási támogatás
- a méltányossági közgyógyellátás,
- illetve a méltányossági ápolási díj
 
1. Az állam által nyújtandó ellátásokat 2015. március 1-jétől a járási hivatalok állapítják meg. Az e körbe tartozó ellátások a következők:
- aktív korúak ellátása: foglalkoztatást helyettesítő támogatás illetve az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás; ( ez új elem)
- időskorúak járadéka, az  ápolási díj (alapösszegű, emelt összegű és kiemelt ápolási díj); a közgyógyellátás (alanyi és normatív alapú); és az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsága. (2013. január 1-jétől a járások intézték)
A támogatást központi költségvetési forrásból fizetik.
Az egyes juttatások kifizetésénél megszűnik a házipénztárból történő készpénzes kifizetés lehetősége, az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy postai úton, vagy bankszámlára kéri a juttatást.
Az aktív korúak ellátása során megállapítható ellátás típusai - melyet az önkormányzatok  folyósítanak - március 1-ig még a foglalkoztatást helyettesítő támogatás  és a rendszeres szociális segély.
A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultság feltétel-rendszerében nem történik változás. A támogatás havi összege a 2014. évhez hasonlóan 22.800,- Ft. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek továbbra is a járási hivatal munkaügyi kirendeltségével kötelesek együttműködni, a felajánlott munkalehetőséget elfogadni.
A rendszeres szociális segély 2015. március 1-jétől ebben a formában már nem lesz része a szociális ellátórendszernek. Helyébe egy új ellátási forma lép az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
Azok, akik március 1-jét megelőzően rendszeres szociális segélyt kaptak, a jegyzőnek hivatalból 2015. február 28-ig felül kell vizsgálnia a jogosultságot.
A lakásfenntartási támogatás szabályai március 1-jétől kikerülnek a Szociális törvényből. Ezután a támogatás ebben a formában nem állapítható meg.
 
2. Önkormányzatok: települési támogatás keretében adhatnak támogatást
A települési önkormányzatok a települési támogatás keretében biztosíthatnak támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, amelyet helyi rendeletben szabályozhatnak.
A méltányossági közgyógyellátás, illetve a méltányossági ápolási díj szabályai tavasztól szintén kikerülnek a Szociális törvényből.
Az önkormányzatok települési támogatás keretében nyújthatnak támogatást a gyógyszerkiadások viseléséhez valamint a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végző hozzátartozók részére.
 
Az egyes juttatások kifizetésénél megszűnik a házipénztárból történő készpénzes kifizetés lehetősége, az ügyfélnek nyilatkoznia kell arról, hogy postai úton, vagy bankszámlára kéri a juttatást.
Share/Save

Kémények ellenőrzése

A Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. (Elérhetősége: 5300 Karcag, Szt. István sgt. 17., Tel: 70/411-0738, www.filantrop.org, filantropkarcag@filantrop.org) tájékoztatása szerint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény, az azt szabályozó 347/2012.(XII. 11.) Korm. rendelet, a 63/2012.(XII.11.) BM. rendelet, valamint a 29/2014. (XII.2.) Szolnok MJV rendelete alapján Fegyvernek területén 2015. május, június, szeptember, október hónapokban végzi a kéményseprő-ipari közszolgáltatást (a kémények ellenőrzését) a Filantrop Kft.
Share/Save

Oldalak