Hirdetmény

Tisztelt Választópolgárok!
 
A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az alábbiakban a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a gyakran felmerülő kérdésekről. További kérdésekkel a Helyi Választási Iroda tagjaihoz fordulhatnak.
Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., tel.: 56/556-010
 
Az Értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.
 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő megküldése,
könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása,
mozgóurna igénylése
 
Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
 
Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének megnevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik-e.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
• ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
• ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 
Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.
 
Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:
Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát. Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.
 
Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek a népszavazás kitűzését követően, legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
 
Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyűlési választások idején:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában lehet intézni, legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. A helyi választási iroda vezetője közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Jelöltajánlásra 2018. február 19. és március 5. között van lehetőség.
Minden választópolgár, aki az adott településen választójoggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.