gyermekétkeztetés

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a téli szünetben 2021. december 22- 2021. december 31-ig (7 munkanapra) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Felhívom figyelmüket, hogy december 24-e péntek nem lesz munkanap, így ezen a napon gyermekétkeztetés sem lesz!

Az átvétel lehetséges helyszínei:

 • Hársfa úti konyha / Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144./
 •  Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola /Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31./

Átvétel ideje: 1200-1300

A jogosultak számára külön tájékoztató nem kerül kézbesítésre.
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban  (családsegítő) 2021. december 1-től nyújtható be.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központ ideiglenesen átköltözött a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. (Sárga iskola) cím alá!

Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést!

-Fegyvernek Város Önkormányzata-
 

Share/Save

Tájékoztatás a 2021. évi nyári szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a nyári szünetben 2021. június 16 - 2021. augusztus 13-ig
(43 munkanapra) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
 • Hársfa úti konyha / Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144./
 • Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola /Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31./
Átvétel ideje: 1130-1300
 
A jogosultak számára az erről szóló tájékoztató és igénylőlap kézbesítésre került.
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban  (családsegítő) május 17-től nyújtható be.
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központ ideiglenesen átköltözött a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. (Sárga iskola) cím alá!
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést!
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-
 
Share/Save

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről - 2021 tavasz

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tavaszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.
Az ingyenes szünidei étkeztetést a tavaszi szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2021.április 1. (csütörtök) és április 6. (kedd) munkanapokon biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
Az átvétel lehetséges helyszínei:
• régi mozi épülete (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 172.)
• Újtelepi Óvoda (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.)
Átvétel ideje: 11.00-12.30
 
Az igénylőlap/nyilatkozat a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban  (családsegítő) március 17-től tölthető ki.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központ ideiglenesen átköltözött a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. (Sárga iskola) cím alá!
Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést!
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!
 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
 
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott téli tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést a téli szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. december 21., 22., 23., 28., 29., 30., 31. munkanapokon (7 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
 • Hunyadi úti étterem (5231 Fegyvernek, Hunyadi út 1.)
 • II. sz. Idősek klubja (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.)
Átvétel ideje: 12.15-től 13.15-ig
 
Előzetes személyre szóló tájékoztatók a jogosultak részére a téli szünidei étkeztetésről nem kerülnek kézbesítésre!
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2020. december 1-től 2020. december 16-ig.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Szünidei gyermekétkeztetés 2020. ősz

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL
2020. ŐSZ
 
Tisztelt Szülő!
 
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őszi tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést az őszi szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. október 26 - 2020. október 30-ig (5 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Felhívom a fegyverneki lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődei és óvodai nevelést igénybevevő gyermekek szüleinek/gondviselőinek figyelmét, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodái, valamint Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodája a fenti időszakban nyitva lesznek illetve ügyeletet tartanak, így az őszi szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére ezen intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek esetében nincs lehetőség.
 
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
 • Hunyadi úti étterem (5231 Fegyvernek, Hunyadi út 1.)
 • II. sz. Idősek klubja (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 40.)
Átvétel ideje: 1215-1315
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2020. szeptember 28-tól.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
 
Share/Save

TÁJÉKOZTATÁS SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL 2020. NYÁR

Tisztelt Szülő!
 
Tájékoztatom, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) és (2) bekezdés b)pontja, valamint (8) bekezdése alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon étkeztetésben részesüljön.
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést az nyári szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. június 16 - 2020. augusztus 13-ig (43 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Felhívom a fegyverneki lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődei és óvodai nevelést igénybevevő gyermekek szüleinek/gondviselőinek figyelmét, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde óvodái, valamint Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodája a fenti időszakban nyitva lesznek illetve ügyeletet tartanak, így a nyári  szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére ezen intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek esetében nincs lehetőség.
 
Azok az iskolás gyermekek, akik 2020. június 16-tól június 26-ig időszakban iskolai felügyeletben vesznek rész, a felügyeleti napokon nem részesülhetnek nyári szünidei étkeztetésben, mivel az étkeztetés felügyeleti napokon az iskoláknál igénybe vehető.
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
 • régi Mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 • II. sz. Idősek klubja (Szent Erzsébet út 40.)
 
Átvétel ideje: 1215-1315
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2020. május 25-től.
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-
 
Share/Save

Tájékoztatás vészhelyzet ideje alatti gyermekétkeztetésről (Frissítve április 8.)

Tisztelt Szülők! 
A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani: 
 
Letölthető frissített tartalom: RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-

 

Share/Save

Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés

FIGYELEM! 
KIOSZTÓHELY ÉS IDŐPONT VÁLTOZÁS!
 
2020. TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést az tavaszi szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. április 9. (csütörtök) és 2020.április 14. (kedd) napokon (2 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Mivel a tavaszi tanítási szünet meg lesz tartva az iskoláknál, így ezen a két napon az intézményi gyermekétkeztetés nem vehető igénybe!
 
Az érintettek postai úton korábban tájékoztatva lettek a levélben megjelölt gyermekek étkeztetésének és az igény benyújtásának lehetőségéről. A tájékoztató önmagában nem jogosít fel az étel kiadására!  Ezeken a napokon csak a lent megadott időpontig nyilatkozatot kitöltő és azt benyújtott szülők gyermekei vehetik igénybe az étkezést!
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel helyszíneinek változása: 
 
1.) Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola helyett 
II. sz. Idősek klubja (Szent Erzsébet út 40.)
 
2.) Hársfa úti konyha helyett 
Régi Mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 
Átvétel ideje: 12.15-13.15
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki 2020.03.17-től 2020.04.02-ig.
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-
Share/Save

Tájékoztatás a gyermekétkeztetés kiosztó helyeiről

Tájékoztatás
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az eddig megigényelt gyermek étkeztetés kiosztó helye 2020. március 23-tól (hétfő) megváltozik. A kiosztó helyek a lakcímek alapján kialakított körzethatárok szerint lettek megállapítva.
 
1. Régi Mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 
Tópart út, Béke út, Marx K. út, József A. út, Háy M. út, Vajda út, Szent Erzsébet út 163-239. és 170-248., Damjanich út 9/a-119. és 2-90., Táncsics M. út 69/a-197. és 56/a-176., Bajcsy Zs. út 11-25. és 22-32., Jávorka S. út 1/a-15. és 2-2/a., Dankó út, Dankó köz, Arany J. út 18/a-32. és 31-31/d., Dobó I. út, Zrínyi út, Szántó-Kovács J. út, Szondi Gy. út
Árpád út, Kossuth L. út, Schönherz Z. út, Lehel út, Rózsa út, Vörösmarty út, Petőfi út, Hársfa út, Gárdonyi G. út, Gát út, Bacsó B. út, Arany J. 2-16. és 1-29., Bajcsy Zs. 2-20/a. és 1-9., Hunyadi út 2-22. és 1-17., Szent Erzsébet út 79-161. és 102-168., Dózsa Gy. út 2-84. és 1-55., Engels út, Martinovics út 55-71. és 48/c-50/a.
 
 
2. II. sz. Idősek klubja (Szent Erzsébet út 40.)
 
Zagyi I. út, Gyóni G. út, Kiss J. út, Csillag út, Tulipán út, Rozmaring út, Orgona út, Gyöngyvirág út, Árvácska út, Viola út, Temető út, Nefelejcs út, Torony út, Platán út, Hunyadi út 24-34., Szent Erzsébet út 33-77. és 46-100., Dózsa Gy. út 86-130. és 57-109., Táncsics M. út 25-69/b. és 26-56., Víztorony út, Jávorka S. út 2-6., Bocskai út 37-65. és 36-66/a., Martinovics út 29-53. és 30/a-46., Damjanich 1-7/a
Angolkert út, Nyiszper M. út, Kodály Z. út, Katona I. út, Szent Vendel út, Kápolna út, Rákóczi út, Ady E. út, Berényi út, Móricz Zs. út, Deák F. út, Asztalos F. út, Fő út 2-50., Frankel L. út, Lelovich Gy. út, Boróka út, Liszt F. út, Előre út, Verseny út, Bem J. út, Budai Nagy A. út, Bartók B. út, Bocskai út 1-35. és 2-34., Szegfű út, Munkácsy M. út, Rezeda út, Szivárvány út, Brigád út, Táncsics M. út 1-23. és 2-24., Dózsa Gy. út 132-162. és 111-157., Szent Erzsébet út 1-31. és 2-44., Martinovics út 1-27. és 2-28.
 
 Az étel továbbra is tiszta ételhordóban kerül kiosztásra szülőnek/gondviselőnek 12.15-13.15 óra között.
Share/Save

Szünidei gyermekétkeztetés - 2019 téli szünidő

Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján amennyiben az Ön gyermeke/i/ hátrányos/halmozottan hátrányos helyzete 2019. november 24-én fennáll és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az önkormányzat biztosítja, hogy a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott téli tanítási szünet, valamint az ezen időtartamra eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: évközi szünet) étkeztetésben részesüljön.
Az ingyenes szünidei étkeztetést a téli szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) az alábbi 5 munkanapon biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére:
 • 2019.
  • december 23.
  • december 30.
  • december 31.
 • 2020.
  • január 2.
  • január 3.
Felhívom a fegyverneki lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű, bölcsődei és óvodai nevelést igénybevevő gyermekek szüleinek/gondviselőinek figyelmét, hogy a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde, valamint Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodája a fenti időpontokban nyitva tartanak, így a téli  szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére ezen intézményekkel jogviszonyban álló gyermekek esetében nincs lehetőség, azonban a szokásos intézményi gyermekétkeztetés igénybe vehető.
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel lehetséges helyszínei: 
 • MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. 
 • GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA HÁRSFA ÚTI KONYHÁJA Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.  /Bejárat a Hársfa út felől/
Átvétel ideje: 11.30 - 12.30
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki, 2019. december 2-tól  2019. december 18-ig .
 
Fegyvernek Város Önkormányzata
Share/Save

Oldalak