Hirdetmény

Tájékoztatom Fegyvernek Város lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismeri egyházakat, mim partnereket, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő - testülete törvényi kötelezettségének elegei léve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési sirat ági ár ól és a településrendezési eszközökről valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet, valamint A Településkép védelméről szóló 20}6. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi rendeletet készít. A rendelet tervezete letölthető pdf formátumban erre a linkre kattintva.
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormány rendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fémműt tartunk az alábbi témakörben:
 
1. Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás
Lakossági fórum ideje: 2018. március 01.
Helye: Szapárfalu Klubkönyvtár 5231 Fegyvernek, Ady Endre út 50.
a településképi rendelet készítésével kapcsolatos előzetes Véleményüket 2018. február 19. 2018. február 28. között Írásban ti Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy hivatal@fegyvernek.hu e-mail címre elküldhetik.
A dokumentummal kapcsolatos előzetes észre vételei kel. véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.
 
Fegyvernek, 2018, február 19.
Tatár László sk. polgármester