Hirdetmény

Tájékoztatom Fegyvernek Város lakosságát, a civil,  érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint partnereket, hogy Fegyvernek Város Önkormányzata Képviselő – testülete törvényi kötelezettségének eleget téve A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint  A Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a település teljes közigazgatási területére településképi rendeletet készít.
 
A partnerségi egyeztetés szabályairól önkormányzati rendelet és a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet alapján értesítjük a Tisztelt Partnereket, hogy lakossági fórumot tartunk az alábbi témakörben:
 
1. Készülő településképi rendeletről előzetes tájékoztatás
 
Lakossági fórum ideje: 2018. március 22.
Helye: Művelődési Ház
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.
 
A településképi rendelet készítésével kapcsolatos előzetes véleményüket 2018. március 13. – 2018. március 21. között írásban a Polgármesteri Hivatal titkárságán leadhatják, vagy hivatal@fegyvernek.hu e-mail címre elküldhetik. 
 
 
A dokumentummal kapcsolatos előzetes észrevételeiket, véleményeiket a lakossági fórumon elmondhatják.
 
Fegyvernek, 2018. március 12.
Tatár László sk.
polgármester