koronavírus

Tájékoztató - COVID-19 betegség elleni védőoltással kapcsolatban

Tisztelt Lakosság!

Értesítjük Önöket, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján a COVID-19 betegség elleni oltóanyaggal történő oltási hétvége az alábbiak szerint került Fegyverneken kijelölésre: A Fegyverneki Orvosi Rendelő mindhárom felnőtt háziorvosi körzete azonos időpontban tesz eleget oltási kötelezettségének.

Oltási hétvége: 2022. január 28-29. péntek-szombat

 • 2022. január 28. péntek 14:00-18:00
 • 2022. január 29. szombat 10:00-18:00

Lehetőség van Pfizer, Sinopharm és Janssen oltások felvételére, akár regisztráció nélkül is.

Fegyvernek, 2022. január 3. 

-Cseh Anikó-
-intézményvezető-

Share/Save

Tájékoztatás: A 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatti intézkedésekkel kapcsolatosan

Tájékoztatás (2021.03.08-án frissítve!)

Tisztelt Lakosok és Szülők! 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatt bevezetett szabályok nem változnak, addig Fegyverneken a korlátozásokkal nem érintett tevékenységek változatlanul – újabb rendelkezésig - működhetnek. (piac) Felhívjuk a lakosság figyelmét a védekezéssel kapcsolatos szabályok betartására. (Távolságtartás, közterületeken is a kötelező maszkhasználat)

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2021. március 8-tól elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani:

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

 • a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére;
 • az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;
 • a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére. 

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:

 • az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;
 • a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére. 

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a gyermekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges biztosítani.

Szükség esetén azok a szülők/törvényes képviselők is kérhetik gyermekük étkeztetését, akik nem részesülnének kedvezményben.

Kérjük Önöket, az étkezés térítési díja kapcsán érdeklődjenek gyermekük iskolájánál, óvodájánál! Abban az esetben, ha a gyermek nem a település intézményeiben tanul, az étkeztetés térítési  díja felől az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

e-mail: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu                    telefon: 06 56/556-010 154. mellék

 

Az étel továbbra is tiszta ételhordóban kerül kiosztásra a szülőnek/gondviselőnek

11.00-12.30 óra között az alábbi kiosztó helyeken:

 • régi mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 • Újtelepi Óvoda (Szent Erzsébet út 88.)

Amennyiben gyermeke étkeztetésére igényt tartana, azt az alábbiak szerint jelentheti gyermeke iskolájánál/óvodájánál/bölcsődéjénél:

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.szám alatt (Újtelepi óvoda)

 

Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatt

E-mailben, a titkarsag.moraiskola.fegyvernek@gmail.com-ra címezve, a tanuló gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda:

E-mailben, az orczy@fegyvernek.hu-ra címezve, a tanuló/ óvodás gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Azok a szülők is igényt tarthatnak intézményi étkeztetésre, akiknek gyermeke(i) nem Fegyverneken tanulnak, de a településen rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel. Ebben az esetben az igényléshez szükséges nyilatkozat megtalálható és benyújtható az alábbi helyen és módon:

 

Személyesen: Családsegítő irodájában (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.) ügyfélfogadási idő alatt, valamint a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál előzetes bejelentkezéssel a 06 56/556-010 154. melléken.

 

Kérjük az esetleges kedvezményre jogosító dokumentumokat magukkal hozni!

 

E-mailben: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu-ra címezve, az alábbiakat kötelezően megadva:

- igénylő szülő/gyám adatai (név, születési hely és idő,anyja neve)

- igénylő lakcíme

- tanuló gyermek adatai (név, születési hely és idő, anyja neve)

- tanuló gyermek iskolájának neve, címe

- tanuló gyermek osztálya

- étkezési formára való igény (reggeli/ebéd/uzsonna)

- igénylő szülő/gyám telefonszáma

- kedvezményre jogosító feltételek (Pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.)

- kedvezményt igazoló dokumentum csatolása

- kiosztó hely megjelölése, ahol az ételt át kívánja venni

 

 

Az étkeztetés a nyilatkozat(ok) leadását követő 2. naptól jár!

(Tehát ha pl. hétfői nap adja le valaki, akkor szerdai naptól jár az étkeztetés.)

 

Gyermekétkeztetés lemondása:

 Az adott napon a 08.30 óráig jelzett lemondásokat már a következő naptól figyelembe tudjuk venni, így másnaptól az esetleges térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 08.30 óra után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.

 

 

Share/Save

Az Orvosi Rendelő tájékoztatója

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Fegyverneki Orvosi Rendelő telefonja a megnövekedett betegforgalom miatt rendkívül leterhelt. A rendelőkben lévő telefonon kívül egy telefonközpontos hölgy is fogadja a hívásokat. 
 
A rendelő bejarátánál körzetenként kihelyezett dobozba a gyógyszerigényeiket minden nap 12 óráig elhelyezhetik, ezen gyógyszerek még aznap kiírásra kerülnek az EESZT rendszerben és ezt követően Önök a gyógyszertárban ki tudják váltani. 
 
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy a rendelés ideje alatt a rendelőben dolgozók magántelefonjaikra érkező hívásokat, illetve messenger üzeneteket szíveskedjenek mellőzni!
 
Amennyiben Önök számára a gyógyszerigények dobozban elhelyezése nem megoldható és többször próbálkozásra sem érik el háziorvosukat vagy a telefonközpontot, akkor kérem az orvosirendelo@fegyvernek.hu email címre szíveskedjenek üzenetet írni. Kérem a beazonosításhoz minden adat szerepeljen az üzenetben: név, cím, taj szám, elérhetőség illetve a házi orvos megnevezése valamint az igényeiket is feltüntetni szíveskedjenek (pl. gyógyszerfelírás, beutaló). 
 
Az orvosi vizsgálatok elvégzése továbbra is előre egyeztetett időponthoz kötött.  Kérjük Önöket, hogy időpont nélkül ne érkezzenek a rendelőbe! Belépéskor maszk használata és a kéz fertőtlenítése kötelező. A járvány ideje alatt a rendelő váróhelyiségében tartózkodni továbbra is tilos a hatályos jogszabályoknak megfelelően.  
 
Kérjük Önöket, hogy fokozottan figyeljünk a fent leírt szabályok betartására és vigyázzunk egymásra! 
 
Cseh Anikó
intézményvezető
 
Share/Save

Tájékoztató a Fegyverneki Orvosi Rendelő működéséről

Tisztelt Lakosság!
 
Tájékozatjuk Önöket, hogy 2020. május 4. hétfőtől a Rendelő működésében újabb szabályok lépnek életbe:
 • a gyógyszerfelírás továbbra is telefonon történik,
 • a távkonzultáció érvényben marad,
 • a személyes találkozással járó vizsgálatokra kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban érkezhetnek betegek, lehetőség szerint kísérő nélkül, maszkban,
 • az előjegyzés fő szabálya óránként maximum 4 beteg vizsgálata,
 • rendelőbe érkezéskor kötelező a testhőmérséklet ellenőrzése, fertőtlenítő kézmosás elvégzése, 
 • a betegek között legalább 1,5 méter távolság megtartása kötelező,
 • az adminisztratív feladatokat pl. az igazolásokat, keresőképtelen állomány igazolásokat, szociális ellátáshoz szükséges dokumentumokat a kéréstől számított 5 munkanapon belül kell az adott praxis dolgozóinak teljesíteni.
Számos egyedi szabály határozza meg az egyes rendelések működését, ezért tisztelettel kérjük Önöket, hogy telefonon érdeklődjenek háziorvosuknál, fogorvosuknál, a védőnőknél.
 
Kérem megértő, elfogadó hozzáállásukat! 
 
-Cseh Anikó-
-intézményvezető-
 
Share/Save

Módosított MÁV menetrend

A MÁV-START Zrt. tájékoztatta az Igazgatóságot, hogy 2020. március 30-tól a COVID 19 koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a 100 sz. [Budapest -] Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza - Záhony [- Chop] vasútvonalon a mellékletben szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.
 • A Záhony – Chop – Záhony határátmeneten keresztül közlekedő 32510, 32519, 32530, 32539, 32520, 32529, 32512, 32517, 32516, 32513, 32526, 32523, 32518, 32511 és a 32521 sz. vonatok nem közlekednek.
 • Az IC34/IC33 sz. LATORCA vonatok csak Budapest-Nyugati – Záhony – Budapest - Nyugati viszonylatban közlekednek.
 • Az EC147/140 sz. HORTOBÁGY vonatok Budapest és Záhony között nem közlekednek.
 • Budapest és Püspökladány között a IC367/366 sz. HARGITA, az IC407/406 sz. CORONA és az EC143/144 TRANSILVANIA vonatok nem közlekednek. Debrecen és Püspökladány között az EC687/686 sz. SZAMOS vonatok szintén nem közlekednek.
 • Az IC628 sz. Budapest-Nyugati (20.23) – Nyíregyháza (23.24) viszonylatú SÓSTÓ vonat nem közlekedik.
 • Az IC601 sz. Záhony (18.40) – Budapest-Nyugati (22.37) viszonylatú SÓSTÓ vonat nem közlekedik.
 • A 6224 sz. Nyíregyháza (14.23) – Záhony (15.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6234 sz. Debrecen (14.04) – Záhony (16.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6126 sz. Debrecen (15.04) – Nyíregyháza (15.46) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6226 sz. Püspökladány (15.25) – Záhony (18.32) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6015 sz. Debrecen (14.12) – Püspökladány (14.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6115 sz. Nyíregyháza (14.16) – Püspökladány (15.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6113 sz. Nyíregyháza (15.16) – Püspökladány (16.44) viszonylatú vonat nem közlekedik.
 • A 6118 sz. Budapest-Nyugati (17.28) - Nyíregyháza (21.20) viszonylatban közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 6225 sz. Záhony (13:03) – Budapest-Nyugati (18.32) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 6213 sz. Záhony (15:03) – Budapest-Nyugati (20.32) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő vonat nem közlekedik.
 • A 1633 sz. Nyíregyháza (17.03) - Budapest-Nyugati (19.52) viszonylatban vasárnapi közlekedési rend szerint közlekedő TELEVONAT nem közlekedik.
 
 
Juhász András
társadalmi és utaskapcsolatok referens
Share/Save

Tájékoztató a Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde felvételi rendjéről a 2020/2021. nevelési évben

A Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde a vészhelyzetre tekintettel a 2020/2021.nevelési évre történő beíratkozást a következőképpen végzi:

Amennyiben a szülő, törvényes képviselő óvodánkba szeretné íratni gyermekét, akkor erre irányuló szándékának bejelentését 2020. április 8-ig megteheti az

Online kitölthető óvodai felvétel iránti kérelem 2020/2021 nevelési év

linkre kattintva. Akinek nincs lehetősége online beíratkozásra, jelezheti szándékát 2020. április 1-től április 8-ig, 08-12 óráig a 06-20/296-7075 telefonszámon. A döntésről 2020. április 30. után a szülők írásban értesítést kapnak.

Fegyvernek, 2020. március 30.

Bognár Éva
intézményvezető

Share/Save

Oldalak