Tájékoztatás: A 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatti intézkedésekkel kapcsolatosan

Tájékoztatás (2021.03.08-án frissítve!)

Tisztelt Lakosok és Szülők! 

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a 2021. március 8-ától a koronavírus harmadik hullámának terjedése miatt bevezetett szabályok nem változnak, addig Fegyverneken a korlátozásokkal nem érintett tevékenységek változatlanul – újabb rendelkezésig - működhetnek. (piac) Felhívjuk a lakosság figyelmét a védekezéssel kapcsolatos szabályok betartására. (Távolságtartás, közterületeken is a kötelező maszkhasználat)

A koronavírus-helyzet kapcsán a köznevelési és szakképző intézményekben 2021. március 8-tól elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején – miután tanítási szünet nem került elrendelésre – továbbra is biztosítani szükséges a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést. A Gyvt. 21/A. § (3) és (6) bekezdései értelmében az intézményi gyermekétkeztetést a települési önkormányzat köteles biztosítani:

A Gyvt. 21/B. § (1) bekezdése értelmében az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:

  • a bölcsődében és az óvodában a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő gyermekek, a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek és a minimálbér 130%-át meg nem haladó egy főre eső havi jövedelemmel rendelkező családban élő gyermekek, valamint a gyermekvédelmi szakellátás keretében nevelésbe vett gyermekek részére;
  • az 1-8. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a nevelésbe vett gyermekek részére;
  • a 9-12. évfolyamon a nevelésbe vett gyermekek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttek részére. 

Az intézményi gyermekétkeztetést a térítési díj 50%-os kedvezményével kell biztosítani:

  • az 1-12. évfolyamon a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekek, tanulók a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermekek, tanulók részére;
  • a 9-12. évfolyamon a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók részére. 

Fontos, hogy mivel tanítási szünet nem került elrendelésre, a gyermekek ellátását az intézményi gyermekétkeztetés keretében biztosított fenti jogosultságok, kedvezmények alapján szükséges biztosítani.

Szükség esetén azok a szülők/törvényes képviselők is kérhetik gyermekük étkeztetését, akik nem részesülnének kedvezményben.

Kérjük Önöket, az étkezés térítési díja kapcsán érdeklődjenek gyermekük iskolájánál, óvodájánál! Abban az esetben, ha a gyermek nem a település intézményeiben tanul, az étkeztetés térítési  díja felől az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet:

e-mail: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu                    telefon: 06 56/556-010 154. mellék

 

Az étel továbbra is tiszta ételhordóban kerül kiosztásra a szülőnek/gondviselőnek

11.00-12.30 óra között az alábbi kiosztó helyeken:

  • régi mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
  • Újtelepi Óvoda (Szent Erzsébet út 88.)

Amennyiben gyermeke étkeztetésére igényt tartana, azt az alábbiak szerint jelentheti gyermeke iskolájánál/óvodájánál/bölcsődéjénél:

 

Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 88.szám alatt (Újtelepi óvoda)

 

Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola:

Személyesen Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31. szám alatt

E-mailben, a titkarsag.moraiskola.fegyvernek@gmail.com-ra címezve, a tanuló gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Orczy Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda:

E-mailben, az orczy@fegyvernek.hu-ra címezve, a tanuló/ óvodás gyermek pontos adatainak, valamint az étkezési forma (reggeli/ebéd/uzsonna) és az esetleges igénybe vehető kedvezmény (pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.) megadásával.

 

Azok a szülők is igényt tarthatnak intézményi étkeztetésre, akiknek gyermeke(i) nem Fegyverneken tanulnak, de a településen rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel. Ebben az esetben az igényléshez szükséges nyilatkozat megtalálható és benyújtható az alábbi helyen és módon:

 

Személyesen: Családsegítő irodájában (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.) ügyfélfogadási idő alatt, valamint a Fegyverneki Polgármesteri Hivatalnál előzetes bejelentkezéssel a 06 56/556-010 154. melléken.

 

Kérjük az esetleges kedvezményre jogosító dokumentumokat magukkal hozni!

 

E-mailben: gyermeketkeztetes@fegyvernek.hu-ra címezve, az alábbiakat kötelezően megadva:

- igénylő szülő/gyám adatai (név, születési hely és idő,anyja neve)

- igénylő lakcíme

- tanuló gyermek adatai (név, születési hely és idő, anyja neve)

- tanuló gyermek iskolájának neve, címe

- tanuló gyermek osztálya

- étkezési formára való igény (reggeli/ebéd/uzsonna)

- igénylő szülő/gyám telefonszáma

- kedvezményre jogosító feltételek (Pl: gyermek rendszeres gyermekvédelmi   kedvezményben részesül, nagycsaládos stb.)

- kedvezményt igazoló dokumentum csatolása

- kiosztó hely megjelölése, ahol az ételt át kívánja venni

 

 

Az étkeztetés a nyilatkozat(ok) leadását követő 2. naptól jár!

(Tehát ha pl. hétfői nap adja le valaki, akkor szerdai naptól jár az étkeztetés.)

 

Gyermekétkeztetés lemondása:

 Az adott napon a 08.30 óráig jelzett lemondásokat már a következő naptól figyelembe tudjuk venni, így másnaptól az esetleges térítési díjat nem kell megfizetni. Amennyiben a bejelentés 08.30 óra után érkezik meg, a lemondást csak a lemondást követő második nevelési napon tudjuk figyelembe venni, és a térítési díj megállapítása során érvényesíteni.