Közmeghallgatások

A képviselő-testület 2024. évi munkatervében meghatározta az ez évi közmeghallgatások időpontját.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat, hogy az alábbi időpontokban és helyszíneken közmeghallgatást tartunk, amelyen az alábbiakról adunk tájékoztatót: 

  • 2024. május 2-án a Szapárfalui Közösségi Házban,
  • 2024. május 9-én a Móra Ferenc Általános Iskolában,
  • 2024. május 16-án a Művelődési Központban.

A közmeghallgatások kezdési időpontja 17,00 óra.

TÁJÉKOZTATÓ:

Hirdetmény a tankötelessé váló gyermekek általános iskolai beíratásáról - Karcagi Tankerületi Központ

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (a továbbiakban Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22.§ (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 2024. évben tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolai beiratkozására az alábbi időpontokban kerül sor: 

Az általános iskolai beiratkozás időpontját a 2023/2024. tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII.22.) BM rendelet 7. §-a határozta meg.

Tájékoztatás 2024. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a tavaszi szünetben 2024. március 28 - 2024. április 07-ig 5 munkanapra biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket 5 hónapos kortól 18 éves korig (kivéve bölcsődébe és óvodába járó gyermekek részére) ingyenesen biztosítja.

Álláshirdetés - kéményseprő szakmunkás, betanított szakmunkás

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ (BM OKF GEK) Kéményseprőipari Tevékenységet Ellátó Igazgatóhelyettesi Szervezet kéményseprő szakmunkásokat és betanított munkásokat keres

Ellátandó feladat:
A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény rendelkezései alapján kéményseprőipari tevékenység ellátása a lakossági szektorban.

Címke: 

Lakossági fórum 2024. március 12.

Tájékoztatom Fegyvernek város tisztelt lakosságát, a civil, érdekképviseleti és gazdálkodó szervezeteket, valamint a településen működő elismert egyházakat, mint Partnereket, hogy Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési tervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet alapján a településrendezési terv módosítása mellett döntött.

Az Észak – Alföld régió K&H Bank helyi ügyfélszolgálata

Kedves Érdeklődők!

Az Észak – Alföld régió K&H Bank szakértő kollégái várnak mindenkit nagy szeretettel számlanyitással és tanácsadással kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban:

Tanácsadás helyszíne: Polgármesteri Hivatal, 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 171.

Időpontja:  Minden hétfői napon: 09:00 – 12:00 óra között

„Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek!” a Karitáció Alapítvány rajzpályázata újraindul

Minden évben százszámra érkeznek a rajzok kicsiktől és nagyoktól. Ez a Karitáció Alapítvány bohócdoktor csapatának legfőbb oka arra, hogy immár 9. alkalommal is meghirdesse alkotói rajzpályázatát „Ha nagy leszek, Bohócdoktor leszek” címmel.

A TRV Zrt. tájékoztatója karbantartási munkálatokról

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Fegyvernek településen 2024. február 13-án, 8.00 - 14.00 óra között karbantartási munkálatokat végez a hidroglóbusz tisztítása kapcsán.
 
A karbantartási munkavégzés során Fegyvernek település teljes elosztóhálózatát érintő nyomáscsökkenésre, valamint vízhiányra lehet számítani az érintett napon. 
 
Segítő közreműködésüket és türelmüket köszönjük!

Oldalak