A kútengedélyezés változása

2023. június hó 23-án a Magyar Közlöny 2023. évi 91. számában kihirdetésre került a „A vízgazdálkodásról" szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK23091.pdf)

A Magyar Vízkútfúrók Egyesületének honlapján olvasható az összefoglaló:

"Ez a módosítás alapvetően a talajvízkutak létesítési és utólagos fennmaradási engedélyezésére, illetve azok egy részének jövőbeni szükségtelenségére terjed ki, illetve a 2024. 01. 01. előtt engedély nélkül létesített kutak fennmaradásának vízgazdálkodási bírságmentességét fogalmazza meg. A bírságmentesség a háztartási célú talajvízkutakra és az öntözési, illetve állattartási célú mezőgazdasági talajvízkutakra nézve nincs feltételhez kötve, az egyéb kutakra vonatkozóan azonban az engedélyezési eljárást 2023. 12. 31-ig kérelmezni kell.
Jelenleg azonban egészen 2023. 12. 31-ig a korábbi engedélyezési eljárás van életben, tehát ma még minden kút létesítése és üzemeltetése engedélyköteles."


Röviden összefoglalva:

Fennmaradási engedélyezés:

  • nem kell fennmaradási engedélyt kérni amennyiben a kút teljesíti az alábbi feltételeket: (függetlenül attól, hogy érint kockázatos területet vagy sem)
    • háztartási vagy öntözés, állatartás (mezőgazdasági) célú,
    • nem érint karszt- vagy rétegvizet (azaz talajvizes)
    • 2024.01.01. előtt létesült
  • ezen kívül, bármilyen más egyéb célból használt kutakra továbbra is kell fennmaradási engedélyt kérni.

Létesítési engedélyezés:

  • háztartási és öntözés, állattartás céljából létesítendő talajvizes kutakra nem kell létesítési engedélyt kérni, sem bejelenteni, amennyiben az kockázatmentes területre esik. Kockázatos területen bejelentésköteles a kút létesítése.
  • minden más esetben engedélyköteles a kút létesítése

Vízkészletvédelmi országtérkép

Elkészült a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával járó, lakossági és mezőgazdasági kutak engedélyezéséhez előírt vízkészletvédelmi országtérkép, amely elérhető az OVF honlap oldalsávjában található „Vízkészletvédelmi országtérkép” gombra kattintva.

http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/


Letölthető dokumentumok:

Kútengedélyezés áttekintese tablazat.pdf (164,42 KB)

2023. évi LI. törvény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról.pdf (721,64 KB)

forrás: https://www.vizkutfurok.hu/