NHSZ

Tájékoztatás házhoz menő zöldhulladék szállítás változásról

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a közszolgáltatási feladatokat ellátó NHSZ Tisza Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék elszállítása az eddigiektől eltérően az alábbiak szerint történik:
A zöldhulladék szállításnál átlátszó zsákban kihelyezett kerti zöldhulladék és a maximum 1 méter hosszú, kötegelt metszési hulladék kerül elszállításra. A kihelyezett zöldhulladékok mennyisége ingatlanonként maximum 2×120 liternek megfelelő mennyiségű lehet alkalmanként.
A 2019. évről esetlegesen megmaradt zöldhulladék gyűjtő zsákok természetesen használhatók, azok is elszállításra kerülnek.
A jelenlegi veszélyhelyzet fennállása alatt a Fegyverneki Információs ponton nem kerülnek kiosztásra zöldhulladék gyűjtésére használatos lebomló zöld zsákok!
 
NHSZ Tisza Nonprofit Kft.
Share/Save

NHSZ Tisza Nonprofit Kft. tájékoztatója

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a zöld hulladékgyűjtő zsákok átvételének és megvásárlásának végső időpontja Fegyverneken 2018. november 14.
A 2019-es évre vonatkozó gyűjtésről honlapunkon (www.nhsztisza.hu) és ügyfélszolgálatunkon tájékozódhat majd. 

Együttműködésüket megköszönve:

NHSZ Tisza Nonprofit Kft.

Share/Save

Tájékoztatás

2015. szeptember 21–től átvehetők a sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edényzetek!
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint, köztük Fegyvernek Várost. 
A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejleszté-sével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek - beszerzésével valósul meg. 
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes mű-anyag hulladékgyűjtő edények kiosztásával valósul meg, melyben a tiszta, szeny-nyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok).
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése csak az érvényes szerződéssel ren-delkező és díjtartozás mentes ügyfelek számára elérhető és ingyenes!!!
Tehát, amennyiben díjtartozás nem áll fenn és a tulajdonos rendelkezik érvényes szemétszállítási szerződéssel (kuka/zsák), úgy az ingatlan tulajdonos jogosult a „házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre a szolgáltató által biz-tosított sárga fedelű edény igénybevételével, melynek költségét - az ürítést is bele-értve - a hulladékkezelési díj tartalmazza.
 
Az edényzet kiosztása a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény udvarán az alábbiak szerint alakul:
  • I. körzet: 2015.09.21-2015.09.22-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig
  • II. körzet: 2015.09.23-2015.09.25-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pén-teken 8:00-12:00-ig 
  • III. körzet: 2015.09.28-2015.09.30-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig át-vehető 
  • IV. körzet: 2015.10.01-2015.10.02-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pénteken 8:00-12:00-ig átvehető 
 
NHSZ Információs pont
 
Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény
Share/Save