Tájékoztatás

2015. szeptember 21–től átvehetők a sárga fedelű szelektív hulladékgyűjtő edényzetek!
 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projekt keretein belül a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére kerül sor, mely összesen 24 települést érint, köztük Fegyvernek Várost. 
A megvalósítás egyrészt házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejleszté-sével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök - többek között 120 literes edényzet, valamint begyűjtő járművek - beszerzésével valósul meg. 
A „házhoz menő” szelektív hulladékgyűjtési rendszer a sárga fedelű 120 literes mű-anyag hulladékgyűjtő edények kiosztásával valósul meg, melyben a tiszta, szeny-nyeződésmentes csomagolási hulladékok (műanyag, papír, italos karton, fém csomagolási hulladékok).
Az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése csak az érvényes szerződéssel ren-delkező és díjtartozás mentes ügyfelek számára elérhető és ingyenes!!!
Tehát, amennyiben díjtartozás nem áll fenn és a tulajdonos rendelkezik érvényes szemétszállítási szerződéssel (kuka/zsák), úgy az ingatlan tulajdonos jogosult a „házhoz menő" szelektív hulladékgyűjtésben való részvételre a szolgáltató által biz-tosított sárga fedelű edény igénybevételével, melynek költségét - az ürítést is bele-értve - a hulladékkezelési díj tartalmazza.
 
Az edényzet kiosztása a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény udvarán az alábbiak szerint alakul:
  • I. körzet: 2015.09.21-2015.09.22-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig
  • II. körzet: 2015.09.23-2015.09.25-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pén-teken 8:00-12:00-ig 
  • III. körzet: 2015.09.28-2015.09.30-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig át-vehető 
  • IV. körzet: 2015.10.01-2015.10.02-e közötti időszakban, 8:00-16:00-ig, pénteken 8:00-12:00-ig átvehető 
 
NHSZ Információs pont
 
Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény