állás

Álláspályázat

Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
Címke: 

Pályázat: Mezőőri állás

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyvernek Város Önkormányzata Mezőőr munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fegyvernek közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint halőri feladatok ellátása. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Az alkamazásra kerülő személynek, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott ismeretekből, vizsgát kell tennie
 • Magyar állampolgárság
 • Érvényes fegyverhasználati vizsga, sörétes lőfegyverre
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mezőőri, halászati őri rendészeti végzettség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolata
 • Lőfegyver használati vizsga okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2139/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város Honlapja - 2022. április 13.
 
 
Címke: 

Pályázat Fegyverneki Orvosi Rendelő Háziorvos munkakör betöltésére

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Háziorvos munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, gazdasági társaság tagjaként, egészségügyi szolgálati jogviszonyként.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Egyetem, Háziorvos, Általános orvostan, háziorvostan szakorvosi vagy belgyógyászati szakorvosi szakképesítés,
 • Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság, háziorvosi alkalmassági követelménynek való megfelelés - 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt - Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz, büntetetlen előélet, cselekvőképesség
 
 

Oldalak