Álláshirdetés háziorvos asszisztens munkakör betöltésére

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő háziorvos asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Területi ellátási kötelezettség. Összevont ügyeletben való részvétel.

Illetmény és juttatások:

  • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, körzeti ápolónő,
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • házi-házi gyermek orvosi szolgálatban - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Végzettség meglétét igazoló okiratok másolata, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Négyesiné Cseh Anikó nyújt, a 56/556-321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7/2019 , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos asszisztens.
  • Elektronikus úton Négyesiné Cseh Anikó részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Négyesiné Cseh Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 15.