Orvosi rendelő II. ütem

Kapcsolódó cikkek:

Fegyvernek Város Önkormányzat az Új Széchenyi Terv Észak-alföldi Regionális Operatív Programja keretében 59.982.058 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a fegyverneki Orvosi Rendelő, Fogorvosi és Védőnői szolgálatának helyet adó épületének átalakítására, felújítására, komplex akadálymentesítésének megvalósítására.

Pályázati konstrukció: ÉAOP-4.1.2/A-12 – Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0010)

A támogatás összege: 59.982.058,- Ft
A projekt összköltsége: 59.982.058,- Ft

Kedvezményezett:
Fegyvernek Város Önkormányzat
5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171
Tel. 56/556-010
Fax. 56/556-011
www.fegyvernek.hu
hivatal@fegyvernek.hu

A projekt leírása:
A fegyverneki orvosi rendelő épületének II. ütemű fejlesztése keretében a fogorvosi és védőnői szolgáltat épületrészének átalakítása, felújítása és komplex akadálymentesítése valósul meg.

A projekt tartalma:
· az intézmény komplex akadálymentesítése (az épület környezete, megközelítése, bejáratok, belső ajtók, szintek közötti akadálymentesítés, kiszolgáló helyiségek, vizesblokkok, infokommunikációs akadálymentesítés - burkolatok, feliratok, jelek);
· meglévő épületrészek energiatakarékossá tétele (homlokzat korszerű hőszigetelése, párkányok cseréje, az épület részleges elektromos és gépészeti rekonstrukciója)
· funkcionális intézményi belső terek kialakítása (akadálymentes vizesblokkok, közlekedők átalakítása-felújítása, a vizsgáló helyek korszerűsítése, hiányzó kiszolgáló helyiségek biztosítása)
· eszközbeszerzés: védőnői szolgálat vizsgálati eszközeinek korszerűsítése, várótermi padok, bútorzat beszerzése

A beruházás eredményeként a 21. század követelményeinek megfelelő korszerű, energiatakarékos, akadálymentes épületben - a különböző fogyatékosságból fakadó hátrányok leküzdését célzó, a sérült gyermekek esélyegyenlőségét biztosító - méltányos gyógyítási környezet jön létre.

A projekt várható befejezése: 2014. december 31.

Közreműködő szervezet:
ÉARFÜ Nonprofit Kft., ROP Közreműködő Szervezet
4002 Debrecen 2.
Pf.: 501

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Közbeszerzési eljárás iratai:

 
Ajánlattételi felhívás
 
Ajánlattételi dokumentáció
 
Jogerős építési engedély
 
Tervdokumentáció és Műszaki leírás
 
Árazatlan költségvetés