Önkormányzati választás

Fontos információk a választásokkal kapcsolatban

Helyi önkormányzati választás

A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a helyi választási bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak egy főt.
 
A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a szavazatszámláló bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak két-két főt.
 
A bizottságokba delegált személyek esetében nem feltétel a helyben lakás követelménye.
 
Átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 9. 16.00. óra
 
Átjelentkezési kérelem visszavonásnak határideje:
 • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan benyújtva 2019. október 9. 16.00 óra
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019. október 11. 16.00. óra
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A jelölt 2019. október 12. napján 15.59. percig mondhat le a jelöltségről.
 
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
 

Nemzetiségi önkormányzati választás

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságokba a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet nem bízhat meg tagot. [Ve. 311. § (2) bekezdés]
 
Azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. [Ve. 311. § (2a) bekezdés]
 
Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgárainak nyilvántartásában szerepel.
 
A közös jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.
 
A megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.
 
A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.
 
A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási irodában.
 
A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:
 • figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
 • a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • kifogást nyújthat be,
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.
A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.
 
Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a helyi választási iroda vezetője határozattal utasítja vissza a nemzetiségi megfigyelő megbízását. A határozattal szemben a helyi választási bizottsághoz lehet kifogással fordulni.
 
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. 
 
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
Share/Save

Választási eredmények

Tisztelt Választók!

A Helyi Választási Bizottság az alábbiakban közli a 2014-es önkormányzati választás eredményeit.


Polgármester választás eredménye:

Tatár László független jelölt 1880 szavazat
Ambrus Dénes független jelölt 436 szavazat
Nagy Mihály független jelölt 150 szavazat

Önkormányzati képviselő választás eredménye

Dr. Tatár Gábor független jelölt 1312 szavazat
Tatár László független jelölt 1188 szavazat
Szatlóczki Edit független jelölt 726 szavazat
Ambrus Dénes független jelölt 663 szavazat
Papp Róbert JOBBIK 601 szavazat
Burján Attila független jelölt 594 szavazat
Molnár Barna független jelölt 578 szavazat
Hermann József független jelölt 564 szavazat
Dr. Bognár Zoltán független jelölt 552 szavazat
Dr. Otrosinka Sylwia független jelölt 516 szavazat
Magyar Lászlóné független jelölt 498 szavazat
Tháler József FIDESZ-KDNP 475 szavazat
Kókai Gergely független jelölt 462 szavazat
Nagy József független jelölt 426 szavazat
Tukarcs Istvánné független jelölt 399 szavazat
Börcsök József JOBBIK 388 szavazat
Gábli Simonné Csík Ágnes JOBBIK 381 szavazat
Balogh Mihályné független jelölt 378 szavazat
Hornyákné Szabó Bernadett független jelölt 365 szavazat
Szűcs Attiláné független jelölt 298 szavazat
Ollé Roland független jelölt 282 szavazat
Bihari József független jelölt 278 szavazat
Bognár Zoltán független jelölt 272 szavazat
Nagy Mihály független jelölt 250 szavazat
Féderer József független jelölt 224 szavazat
Böheim István független jelölt 221 szavazat
Domány János független jelölt 216 szavazat
Busai Ferenc független jelölt 202 szavazat
Simon Ferenc független jelölt 189 szavazat
Farkas Klára Zsanett független jelölt 184 szavazat
Csík János független jelölt 149 szavazat
Burai Lajosné független jelölt 124 szavazat
Bencze Sándor független jelölt 119 szavazat
Péter Ferenc független jelölt 101 szavazat
Nagy Ferenc független jelölt 38 szavazat

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye:

Páva Bertalan ÉKE 98 szavazat
Mága Csaba ÉKE 92 szavazat
Burai Pál LÁSO DROM 89 szavazat
Csík Gyula ÉKE 89 szavazat
Lukács Károly LUNGO DROM 79 szavazat
Burai Zoltán LUNGO DROM 77 szavazat
Burai Lajosné LÁSO DROM 70 szavazat
Burai Jenő LÁSO DROM 67 szavazat
Balázs Róbert LUNGO DROM 64 szavazat
Mága Zoltán LÁSO DROM 11 szavazat
Raffael Gyula ÉKE 4 szavazat

A HVB letölthető határozatai a választások eredményéről pdf formátumban:

 

Share/Save