választás

Fontos információk a választásokkal kapcsolatban

Helyi önkormányzati választás

A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a helyi választási bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak egy főt.
 
A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a szavazatszámláló bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak két-két főt.
 
A bizottságokba delegált személyek esetében nem feltétel a helyben lakás követelménye.
 
Átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 9. 16.00. óra
 
Átjelentkezési kérelem visszavonásnak határideje:
 • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan benyújtva 2019. október 9. 16.00 óra
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019. október 11. 16.00. óra
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A jelölt 2019. október 12. napján 15.59. percig mondhat le a jelöltségről.
 
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
 

Nemzetiségi önkormányzati választás

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságokba a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet nem bízhat meg tagot. [Ve. 311. § (2) bekezdés]
 
Azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. [Ve. 311. § (2a) bekezdés]
 
Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgárainak nyilvántartásában szerepel.
 
A közös jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.
 
A megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.
 
A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.
 
A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási irodában.
 
A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:
 • figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
 • a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • kifogást nyújthat be,
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.
A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.
 
Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a helyi választási iroda vezetője határozattal utasítja vissza a nemzetiségi megfigyelő megbízását. A határozattal szemben a helyi választási bizottsághoz lehet kifogással fordulni.
 
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. 
 
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
Share/Save

Okmányiroda rendkívüli nyitvatartása

Az Áder János köztársasági elnök úr által 2019. október 13. napjára kitűzött önkormányzati választás lebonyolításának alapvető feltétele, hogy a választásra jogosultak élni tudjanak szavazati jogukkal, mely jogukat csak érvényes okmányok birtokában gyakorolhatják.
 
Ennek érdekében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal kormányablakai és okmányirodái a választás napját megelőző napon, és a választás napján - Szolnokon kizárólag az 5000 Szolnok, Ady Endre u. 9. címen működő kormányablak - rendkívüli nyitva tartással állnak a választópolgárok rendelkezésére az alábbiak szerint:
 • 2019. október 12. (szombat): 08:00 - 19:00
 • 2019. október 13. (vasárnap): 07:00 - 19:00
A választópolgároknak a rendkívüli nyitva tartás idején a szavazáshoz szükséges, érvényét vesztett okiratok pótlására lesz lehetősége.
 
Share/Save

Hirdetmény a szavazókörökről

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Fegyvernek településen a 2019. május 26-i Európai Parlament tagjainak magyarországi választásán az alábbi szavazókörök működnek:
 • 001. szavazókör Művelődési Ház, Szent Erzsébet út 184.
 • 002. szavazókör Étterem, Hunyadi János út 1.
 • 003. szavazókör Volt RÓNA Panzió, Szent Erzsébet út 53.
 • 004. szavazókör II. sz. Idősek Klubja, Szent Erzsébet út 40.
 • 005. szavazókör III. sz. Idősek Klubja, Ady Endre út 42.
Helyi Választási Iroda
Share/Save

Az Európai Parlament tagjainak magyarországi választása

Dr. Áder János Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak magyarországi választását.
 
Azoknak a választópolgároknak, akik március 20-án a szavazóköri névjegyzékben szerepelnek, a Nemzeti Választási Iroda április 5-ig megküldte az értesítőt. Aki március 20-át követően kerül felvételre a település valamely szavazókörének névjegyzékébe – értesítő megküldésével – a Helyi Választási Iroda tájékoztatja a névjegyzékbe vételéről.
 
A választópolgároknak lehetőségük van átjelentkezésre, mozgóurna igénylésre, és kérhetik a külföldi névjegyzékbe vételüket. Kérelmüket benyújthatják személyesen, levélben vagy a választás hivatalos honlapján (www.valasztas.hu). Személyesen akár a lakóhelye, akár a bejelentett tartózkodási helye szerinti Helyi Választási Irodához, levélben csak a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodához.
 
Átjelentkezés
 
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. Átjelentkezési kérelmet a választópolgár 2019. május 22-én 16.00 óráig nyújthat be. A kérelem alapján a Helyi Választási Iroda a választópolgárt felveszi azon település kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván. Ezzel egyidejűleg törlésre kerül a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékéből. 
 
A választópolgár kérheti visszavételét a lakcíme szerinti szavazóköri névjegyzékbe:
 • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten május 22-én 16.00 óráig,
 • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig
Mozgóurna igénylése
 
Mozgóurnát kérhet az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le a szavazatát. Egyéb indok (például munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésre.
 
Mozgóurnát a választópolgár:
 • kérheti a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti szavazókörben lévő bármely címre,
 • ha előzőleg átjelentkezett lakcímétől eltérő címre, akkor kérheti a település területén található bármely címre.
Kérelmet a Helyi Választási Irodához kell benyújtani:
 • levélben, vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb május 22-én 16.00 óráig,
 • személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten május 24-én 16.00 óráig,
 • május 24-én 16.00 órát követően ügyfélkapus azonosítással interneten május 26-án 12.00 óráig.
Mozgóurna iránti kérelmet a választás napján, vagyis 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig van lehetőség a Szavazatszámláló Bizottsághoz benyújtani.
 
Mozgóurnát igénylő választópolgárt a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottság két tagja felkeresi a lakóhelyén, vagy a kérelemben megjelölt címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába helyezze. Aki mozgóurnát kért, az a szavazókörben személyesen nem szavazhat!
 
Külképviseleti névjegyzék
 
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a választópolgárt a Helyi Választási Iroda felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.  A Helyi Választási Iroda – 2019. május 17-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján – a választópolgárt felveszi azon külképviselet névjegyzékébe, ahol a választópolgár szavazni kíván, egyidejűleg feltünteti a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékén, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel.
 
Kérünk minden választópolgárt, hogy a fenti határidőket figyelembe véve mindenki gondoskodjon időben a választással kapcsolatos kérelme benyújtásáról annak érdekében, hogy a választás lebonyolítása zavartalan legyen. A Helyi Választási Iroda munkájának elősegítése érdekében ne hagyja az utolsó pillanatra kérelmének leadását!
 
Share/Save

Országgyűlési Választás

Tájékoztatjuk a választópolgárokat, hogy Fegyvernek településen a 2018. április 8-i országgyűlési képviselő választáson az alábbi szavazókörök működnek:
 
001. szavazókör Művelődési Ház Szent Erzsébet út 184.
 
002. szavazókör Étterem Hunyadi János út 1.
 
003. szavazókör Volt RÓNA Panzió Szent Erzsébet út 53.
 
004. szavazókör II. sz. Idősek Klubja Szent Erzsébet út 40.
 
005. szavazókör III. sz. Idősek Klubja Ady Endre út 42.
 
Helyi Választási Iroda
 
2018. április 8-i országgyűlési képviselők választása - szavazatszámláló bizottság tagjairól
 
I. sz. szavazókör Művelődési Ház Szent Erzsébet út 184.
 
Választott tag:
1. Négyesiné Derecskei Edina, Arany János út 3.
2. Lipcsei Anna Mária, Bajcsy-Zsilinszky út 6.
3. Hornyákné Szabó Bernadett, Bajcsy-Zsilinszky út 4.   
4. Siposné Szabó Erzsébet, Szent Erzsébet út 221/A. 
 
Delegált tag:
5. Vizkeleti László FIDESZ KDNP delegáltja  
6. Vizkeleti Lászlóné FIDESZ KDNP delegáltja  
 
Jegyzőkönyvvezető: Gál Istvánné
 
Póttag:
1. Doblerné Strígel Enikő, Táncsics Mihály út 164.
 
II. sz. szavazókör Étterem Hunyadi János út 1.
 
      Választott tag:
1. Vereb Olga, Dózsa György út 6.
2. Erdélyi Kata, Brigád út 18.
3. Bartáné Erdélyi Julianna, Táncsics Mihály út 101/A.
                                  
Delegált tag:
4. Hegedüs Józsefné, FIDESZ KDNP delegáltja
5. Fédererné Makk Erzsébet Éva, FIDESZ KDNP delegáltja  
6. Szarvák Pálné, Jobbik Magyarországért Mozgalom 
 
Jegyzőkönyvvezető: Temesváriné Bozsó Ágnes
 
Póttag:
1. Kóródi Petra, Szent Erzsébet út 130/A.
2. Czifra Zsigmondné, Jávorka Sándor út 2/B.
 
III. sz. szavazókör Volt Róna Panzió Szent Erzsébet út 53.
 
Választott tag:
1. Balogh Mihályné, Bacsó Béla út 1/B.
2. Rózant Anita, Gyóni Géza út 28/B.
3. Kovács Csaba, Szent Erzsébet út 67.
4. Cseszkáné Kovács Ágnes, Hársfa út 8/B.
 
Delegált tag:
5. Tháler Katalin, FIDESZ KDNP delegáltja
6. Gábli Simon, Jobbik Magyarországért Mozgalom  
 
Jegyzőkönyvvezető: Borbélyné Győri Györgyi
 
Póttag:
1. Barta Józsefné, Dózsa György út 64.  
 
IV. sz. szavazókör: II. sz. Idősek  Klubja  Szent Erzsébet út 40.
 
Választott tag:
1. Leblanc Lajosné, Marx Károly út 2/B.
2. Gődér Lászlóné, Gyóni Géza út 6.
3. Négyesi Tibor, Gyóni Géza út 11.
 
Delegált tag:
4. Nagy József, FIDESZ KDNP delegáltja     
5. Nagy Józsefné, FIDESZ KDNP delegáltja
6. Jónás János, Jobbik Magyarországért Mozgalom
 
Jegyzőkönyvvezető: Stefán Józsefné
 
Póttag:
1. Varga Tímea, Csillag út
2. Molnárné Nagy Kitti, Bartók Béla út 14.
 
V. sz. szavazókör: III. sz. Idősek Klubja  Ady Endre út 42. 
 
Választott tag:
1. Tukarcs Istvánné, Vörösmarty Mihály út 22.
2. Kollár Borbála Judit, Kossuth Lajos út  4.
3. Korpásné Nagy Judit, Háy Mihály út 35.
 
Delegált tag:
4. Dobler Andrea, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség delegáltja  
5. Dobler Mihályné, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség delegáltja
6. Magyar Zoltán, Jobbik Magyarországért Mozgalom   
 
Jegyzőkönyvvezető: Gődér Istvánné
 
Póttag:
1. Náhóczkiné Szőke Erika, Rózsa út 6/A.
2. Bencze Sándor, Ady E. út 48.
              
Tartalék jegyzőkönyvvezető:
 
1. Patakiné Holló Irén
2. Kelemenné Farkas Ildikó
 
Share/Save

Hirdetmény

Tisztelt Választópolgárok!
 
A köztársasági elnök 2018. április 8-ra tűzte ki az országgyűlési választások időpontját. Az alábbiakban a Helyi Választási Iroda ad tájékoztatást a gyakran felmerülő kérdésekről. További kérdésekkel a Helyi Választási Iroda tagjaihoz fordulhatnak.
Címe: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171., tel.: 56/556-010
 
Az Értesítők megküldése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2018. február 9-én a szavazóköri névjegyzéken szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről.  Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányban lakcímére 2018. február 19-ig kell megküldeni.
 
A fogyatékossággal élő választópolgár a következő segítséget igényelheti választójogának gyakorlása érdekében:
Braille-írással készült értesítő megküldése,
könnyített formában megírt tájékoztatóanyag megküldése,
akadálymentes szavazóhelyiség alkalmazása,
mozgóurna igénylése
 
Mozgóurna igénylése:
Az a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár kérheti, aki mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt. Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018. április 6-án (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15.00 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékében szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben hagyományos módon nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
 
Nemzetiségi regisztráció:
Az, aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, kérheti, hogy a központi névjegyzéken tüntessék fel nemzetiségének megnevezését, továbbá azt, hogy az országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. A kérelemben a konkrét nemzetiség megjelölése és az országgyűlési választásra is kiterjedő hatály mellett arról is nyilatkoznia kell a polgárnak, hogy az adott nemzetiséghez tartozik-e.
A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választásokon
• ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az országos pártlistára) vagy
• ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). Az elismert nemzetiségek Magyarországon: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán.
 
Személyes adatok kiadására vonatkozó szabályok:
A jelöltek és a pártok a választópolgárok megkeresése céljából megkaphatják a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét. A választópolgároknak lehetőségük van arra, hogy megtiltsák adataik kampánycélú kiadását, továbbá lehetőségük van arra is, hogy a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból is megtiltsák adataik kiadását.
 
Települési szintű lakóhellyel rendelkezők szavazása:
Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel rendelkezik, akkor az adott település kijelölt szavazókörében adhatja le szavazatát. Amennyiben a választópolgár települési szintű lakcímmel sem rendelkezik, akkor – bármely helyi választási irodától vagy a Nemzeti Választási Irodától – kérnie kell a regisztrációját.
 
Külképviseleten történő szavazás
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételre irányuló kérelmet a szavazóköri névjegyékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be. A külképviseleti névjegyékbe való felvételre irányuló kérelemnek a népszavazás kitűzését követően, legkésőbb 2018. március 31-én (szombaton) 16.00 óráig kell megérkeznie a lakóhely szerint illetékes választási irodához. Ugyaneddig az időpontig a külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár módosíthatja korábbi kérelmét, és ennek alapján a külföldön történő szavazására egy másik külképviseletet jelölhet meg, illetve visszavonhatja korábbi kérelmét annak érdekében, hogy a magyarországi lakcíme szerinti szavazókörben szavazhasson.
 
Átjelentkezés másik szavazókörbe az országgyűlési választások idején:
Az átjelentkezési kérelmet azok nyújthatják be, akik a szavazás napján Magyarországon, de a magyarországi lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint illetékes helyi választási irodában lehet intézni, legkésőbb a szavazást megelőző péntek (2018. április 6-án) 16.00 óráig. A helyi választási iroda vezetője közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett szavazókör névjegyzékébe.
Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Jelöltajánlásra 2018. február 19. és március 5. között van lehetőség.
Minden választópolgár, aki az adott településen választójoggal rendelkezik, az ajánlóívet kitöltve és aláírva ajánlhat jelöltet. Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat, egy jelölt viszont csak egy ajánlással támogatható. Az ajánlás nem vonható vissza. A sikeres jelöltállításhoz 500 érvényes jelölés szükséges.
Share/Save

Választási eredmények

Tisztelt Választók!

A Helyi Választási Bizottság az alábbiakban közli a 2014-es önkormányzati választás eredményeit.


Polgármester választás eredménye:

Tatár László független jelölt 1880 szavazat
Ambrus Dénes független jelölt 436 szavazat
Nagy Mihály független jelölt 150 szavazat

Önkormányzati képviselő választás eredménye

Dr. Tatár Gábor független jelölt 1312 szavazat
Tatár László független jelölt 1188 szavazat
Szatlóczki Edit független jelölt 726 szavazat
Ambrus Dénes független jelölt 663 szavazat
Papp Róbert JOBBIK 601 szavazat
Burján Attila független jelölt 594 szavazat
Molnár Barna független jelölt 578 szavazat
Hermann József független jelölt 564 szavazat
Dr. Bognár Zoltán független jelölt 552 szavazat
Dr. Otrosinka Sylwia független jelölt 516 szavazat
Magyar Lászlóné független jelölt 498 szavazat
Tháler József FIDESZ-KDNP 475 szavazat
Kókai Gergely független jelölt 462 szavazat
Nagy József független jelölt 426 szavazat
Tukarcs Istvánné független jelölt 399 szavazat
Börcsök József JOBBIK 388 szavazat
Gábli Simonné Csík Ágnes JOBBIK 381 szavazat
Balogh Mihályné független jelölt 378 szavazat
Hornyákné Szabó Bernadett független jelölt 365 szavazat
Szűcs Attiláné független jelölt 298 szavazat
Ollé Roland független jelölt 282 szavazat
Bihari József független jelölt 278 szavazat
Bognár Zoltán független jelölt 272 szavazat
Nagy Mihály független jelölt 250 szavazat
Féderer József független jelölt 224 szavazat
Böheim István független jelölt 221 szavazat
Domány János független jelölt 216 szavazat
Busai Ferenc független jelölt 202 szavazat
Simon Ferenc független jelölt 189 szavazat
Farkas Klára Zsanett független jelölt 184 szavazat
Csík János független jelölt 149 szavazat
Burai Lajosné független jelölt 124 szavazat
Bencze Sándor független jelölt 119 szavazat
Péter Ferenc független jelölt 101 szavazat
Nagy Ferenc független jelölt 38 szavazat

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredménye:

Páva Bertalan ÉKE 98 szavazat
Mága Csaba ÉKE 92 szavazat
Burai Pál LÁSO DROM 89 szavazat
Csík Gyula ÉKE 89 szavazat
Lukács Károly LUNGO DROM 79 szavazat
Burai Zoltán LUNGO DROM 77 szavazat
Burai Lajosné LÁSO DROM 70 szavazat
Burai Jenő LÁSO DROM 67 szavazat
Balázs Róbert LUNGO DROM 64 szavazat
Mága Zoltán LÁSO DROM 11 szavazat
Raffael Gyula ÉKE 4 szavazat

A HVB letölthető határozatai a választások eredményéről pdf formátumban:

 

Share/Save

Oldalak