Fontos információk a választásokkal kapcsolatban

Helyi önkormányzati választás

A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a helyi választási bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak egy főt.
 
A településen jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek és a független jelöltek a szavazatszámláló bizottságba 2019. október 4. napján 16.00 óráig delegálhatnak két-két főt.
 
A bizottságokba delegált személyek esetében nem feltétel a helyben lakás követelménye.
 
Átjelentkezési kérelem benyújtásának határideje: 2019. október 9. 16.00. óra
 
Átjelentkezési kérelem visszavonásnak határideje:
 • levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikusan benyújtva 2019. október 9. 16.00 óra
 • személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019. október 11. 16.00. óra
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A jelölt 2019. október 12. napján 15.59. percig mondhat le a jelöltségről.
 
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.
 

Nemzetiségi önkormányzati választás

A nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási bizottságokba a jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezet nem bízhat meg tagot. [Ve. 311. § (2) bekezdés]
 
Azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. [Ve. 311. § (2a) bekezdés]
 
Megfigyelő csak az a választópolgár lehet, aki a központi névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgárainak nyilvántartásában szerepel.
 
A közös jelöltet, illetve listát állító nemzetiségi jelölő szervezetek együttesen jogosultak egy megfigyelő megbízására.
 
A megfigyelőt legkésőbb 2019. október 4-én 16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási iroda vezetőjénél.
 
A megfigyelő bejelentésére szolgáló dokumentumot papír alapon és eredetben vagy elektronikus aláírással hitelesítve e-mailben vagy e-papíron kell eljuttatni a helyi választási iroda vezetőjéhez.
 
A dokumentumokat bárki, meghatalmazás nélkül leadhatja az illetékes helyi választási irodában.
 
A nemzetiségi megfigyelő jelen lehet a szavazatszámláló bizottság munkájánál, ennek keretében:
 • figyelemmel kísérheti a szavazatszámláló bizottság munkáját,
 • a szavazást, illetve a szavazatszámláló bizottság munkáját tevőlegesen vagy ráutaló magatartással nem befolyásolhatja, és nem zavarhatja,
 • a szavazás befejezéséről kiállított jegyzőkönyvben rögzítheti észrevételeit,
 • kifogást nyújthat be,
 • a szavazás lezárását követően a lezárt urnát aláírhatja,
 • a szavazóhelyiségben köteles regisztrációs kártyát viselni.
A megfigyelő megbízásával és tevékenységével kapcsolatos költségek a megbízó nemzetiségi jelölő szervezetet terhelik.
 
Amennyiben a megfigyelő bejelentése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, a helyi választási iroda vezetője határozattal utasítja vissza a nemzetiségi megfigyelő megbízását. A határozattal szemben a helyi választási bizottsághoz lehet kifogással fordulni.
 
A nemzetiségi szavazóköri névjegyzékbe azt a választópolgárt kell felvenni, aki legkésőbb 2019. szeptember 27-én 16.00 óráig benyújtott kérelme alapján szerepel nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben. 
 
Mozgóurna iránti kérelem benyújtásának határideje:
 • a helyi választási iroda részére levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül benyújtva 2019. október 9. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére személyesen vagy elektronikus azonosítással benyújtva 2019.október 11. 16.00. óra
 • a helyi választási iroda részére 2019. október 11. napján 16.00. órát követően elektronikus azonosítással benyújtott, a szavazás napján az illetékes szavazatszámláló bizottság részére elbírálásra átadott kérelmek esetén 2019. október 13. 12.00 óra
 • az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével (zárt boríték) 2019. október 13. 12.00. óra
A kampányidőszak 2019. augusztus 24. napjától 2019. október 13. 19.00 óráig tart.