Változások a Fegyverneki Orvosi Rendelő életében

Örömmel tájékoztatom Fegyvernek Város lakosságát, hogy hosszú évek után betöltésre kerül az I. sz. felnőtt háziorvosi körzet. Dr. Nagy András 2022. június 1-ével kezdi meg háziorvosi tevékenységét a régóta üresen álló körzetben. Tervei közt szerepel, hogy beindítson egy belgyógyászati szakrendelést is városunkban, így a sebészet mellett még egy szakterülettel bővülne a szakrendelések száma.

Beszerzésre került a fogászati rendelőben egy új kezelő szék 7 millió forint értékben, melyet az önkormányzat saját forrásából biztosított.

A Fegyverneki Orvosi Rendelő vezetőjének megbízatása a jogszabályban előírt 5 év elteltével lejárt, ezután Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki, melyre két pályázat érkezett. A pályázat eredménytelenül zárult, ezért szükségessé vált, hogy az új pályázat kiírásáig a képviselő-testület megbízott intézményvezető személyéről döntsön. A megbízatást ideiglenes jelleggel Herman József kapta meg. Az intézményvezetői megbízatással járó illetményét a megbízás teljes időtartamára felajánlotta az orvosi rendelő támogatására, így ezt a megbízatását díjazás nélkül látja el az új pályázat eredményes lezártáig.