Álláspályázat: Házi gyermekorvos

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Orvosi Rendelő Házi gyermekorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Területi ellátási kötelezettség

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Egyetem, Csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés,
  • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Iskolai végzettséget igazoló okmányok másolata
  • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • Szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56556010 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 44/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Házi gyermekorvos.
  • Elektronikus úton Tatár László részére a polgarmester@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. március 31.