Tájékoztatás a KATA adóalanyok HIPA bejelentéséről, bevallásáról

Tisztelt Vállalkozók!
 
A KATA adóalanyok február 15-ig jelenthetik be az Önkormányzati adóhatóságnak, ha iparűzési adóban  a KATA-ra vonatkozó egyszerűsített, tételes adóalap-megállapítási  formát választják. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem elegendő a NAV-nál választani a KATA-t, hanem, ha helyi iparűzési adóban is ezt az adózási módot választja, úgy ezt az igényt külön be kell jelenteni az Önkormányzati adóhatósághoz is.
A KATA alanya a KATA hatálya alá tartozás kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig (jogvesztő határidők) bejelentkezés, változás bejelentési nyomtatvány benyújtásával dönthet, hogy az adóévi helyi iparűzési adóját tételes adóalap szerint teljesíti.
Az Elektronikus Önkormányzati Portál az önkormányzati ASP-rendszerben az elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. Az adózó vagy meghatalmazottja a Portálról tudja az bejelentési kötelezettségének megtételét indítani: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap. Az ÜGYINDÍTÁS menüben ágazta: „ADÓÜGYEK” és ügytípus „ÁLTALÁNOS ADÓNYOMTATVÁNYOK” között „BEJELENTKEZÉS, VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS” néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be. („ASP_ADO_BEJ” számú nyomtatvány) Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési bejelentkezési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható be az önkormányzati adóhatósághoz.
A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése esetén, az adó adóévi alapja - a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően - székhelye és telephelye szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely településen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adókötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.
Nem kell bevallást benyújtani azon KATA-s vállalkozásnak, akinek fix összegű (42.500,- Ft/év) iparűzési adót kell fizetnie.
A Htv. 39/B.§ (6) bekezdése alapján  a KATA-t alkalmazó kisadózó vállalkozás adóbevallást nyújt be az adóévet követő január 15-ig, ha az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség szünetelt.
Szünetelésből visszalépőnek a szünetelés utolsó napját követő 45 napon belül a bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány V. pontjának kitöltésével be kell jelentkeznie.