Tájékoztató

Tájékoztatjuk  a Tisztelt Lakosságot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezések (9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet 6. §(1-2. bekezdés)) szerint szakorvos az általa előírt vizsgálatokra történő beutalót a HÁZIORVOSTÓL NEM KÉRHET (pl.: más szakorvosok által műtétek előtt kért vizsgálatok vagy magánszolgáltatók által kért vizsgálatok elvégzése, üzemorvosi vizsgálatok előtti laborok, tüdőszűrésre utalás)! 
 
A szakorvos az előzetes vizsgálatokat 
  • vagy a beteg lakóhelye szerint ellátási kötelezettséggel rendelkező járóbeteg- szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál kérheti
  • vagy saját intézményén belül végezheti el. 
A beutalási rendre vonatkozó szabályok megsértése esetén az Ebtv. 37. §. (1) bekezdés a.) pontja alapján a szolgáltató az ellátás finaszírozási összegének megtérítésére kötelezhető. 
 
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
 
-Cseh Anikó-
-intézményvezető -