Álláspályázat: Családsegítő

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és gyermekjóléti Szolgálat Családsegítő munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2020.11.01-2022.10.31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III.törvény és az 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998 (IV.30) NM rendelet alapján.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek: Főiskola,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: Részletes szakmai önéletrajz, Iskolai végzettségeket /szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 15.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siposné Szabó Erzsébet nyújt, a 56/556-025 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 836/2020 , valamint a munkakör megnevezését: Családsegítő.
  • Elektronikus úton Siposné Szabó Erzsébet részére a gondozasi@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
  • Elektronikus úton fegyvernek.hu oldalon keresztül.
  • Személyesen: Siposné Szabó Erzsébet, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 26.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: fegyvernek.hu - 2020. szeptember 23.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fegyvernek.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.