Pályázati felhívás Házi gyermekorvos munkakör betöltésére

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő - Fegyvernek házi gyermekorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Területi ellátási kötelezettség 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:
  • Egyetem, csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos képesítés, 
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  • önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Anikó nyújt, a 56/556-321 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2020 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos. 
 
Elektronikus úton Cseh Anikó részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül 
Személyesen: Cseh Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a. . 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 11. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 
Fegyvernek Város honlapja - 2020. augusztus 3.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fegyvernek.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.