Álláspályázat: házi gyermekorvos munkakör betöltésére

 
Orvosi Rendelő - Fegyvernek a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő - Fegyvernek házi gyermekorvos munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Területi ellátási kötelezettség 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
  • Egyetem, csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvos képesítés, 
  • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 3 hónap próbaidő kikötése 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány, 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 20. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Cseh Anikó nyújt, a 56/556-321 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
  • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2020 , valamint a munkakör megnevezését: házi gyermekorvos. 
  • Személyesen: Cseh Anikó, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 128/a. . 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 31. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Fegyvernek Város honlapja - 2020. július 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fegyvernek.hu honlapon szerezhet.