Álláspályázat főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére

Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala főkönyvi könyvelő munkakör betöltésére. 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi feladatok, önkormányzat és szervei zárszámadásának elkészítése, kontírozás, könyvelés, statisztikai jelentések készítése, adatszolgáltatás, gazdasági események előkészítése, adminisztrálása ASP rendszerben. 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Pályázati feltételek:
  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Középiskola/gimnázium, mérlegképes könyvelői szakképesítés államháztartási szakon, 
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: önkormányzati ASP rendszerben szerzett 1 év szakmai tapasztalat, 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2020. augusztus 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 15. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.Pető Zoltán jegyző nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2020 , valamint a munkakör megnevezését: főkönyvi könyvelő. 
Személyesen: dr.Pető Zoltán, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. . 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város honlapja - 2020. július 1.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fegyvernek.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.