Tavaszi szünidei gyermekétkeztetés

FIGYELEM! 
KIOSZTÓHELY ÉS IDŐPONT VÁLTOZÁS!
 
2020. TAVASZI SZÜNIDEI GYERMEKÉTKEZTETÉS
Tisztelt Szülők!
 
Tájékoztatjuk, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján az önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. 
 
Az ingyenes szünidei étkeztetést az tavaszi szünetben (5 hónapos kortól 18. éves korig) 2020. április 9. (csütörtök) és 2020.április 14. (kedd) napokon (2 munkanap) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a gyermekek részére.
 
Mivel a tavaszi tanítási szünet meg lesz tartva az iskoláknál, így ezen a két napon az intézményi gyermekétkeztetés nem vehető igénybe!
 
Az érintettek postai úton korábban tájékoztatva lettek a levélben megjelölt gyermekek étkeztetésének és az igény benyújtásának lehetőségéről. A tájékoztató önmagában nem jogosít fel az étel kiadására!  Ezeken a napokon csak a lent megadott időpontig nyilatkozatot kitöltő és azt benyújtott szülők gyermekei vehetik igénybe az étkezést!
 
Az egyszeri meleg étkezést a szülő vagy törvényes képviselő ételhordóban viheti el. Akadályozó ok (pl.: betegség) esetén az ételt más nagykorú személy csak meghatalmazással veheti át.
 
Az átvétel helyszíneinek változása: 
 
1.) Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola helyett 
II. sz. Idősek klubja (Szent Erzsébet út 40.)
 
2.) Hársfa úti konyha helyett 
Régi Mozi épülete (Szent Erzsébet út 172.)
 
Átvétel ideje: 12.15-13.15
 
Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban (családsegítő) tölthető ki 2020.03.17-től 2020.04.02-ig.
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-