Tájékoztató pénzbeli támogatás utólagos kifizetéséről

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY EGYSZERI TÁMOGATÁS
 
Tájékoztatjuk az érintett lakosságot, hogy azon jogosultak számára, akik a 2019. november 21-i osztási napon nem vették fel pénzbeli támogatásukat, utólagos átvételre az alábbi helyen és időben van lehetőség:
FEGYVERNEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL PÉNZTÁRA
NYITVATARTÁSI IDŐ:
HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 8.00-12.00 14.00-15.00
PÉNTEK: ZÁRVA
 
A támogatást csak a jogosult veheti át, amennyiben nem tud személyesen eljönni, csak hivatalos meghatalmazással tudjuk más személynek a támogatást átadni. (2 tanú aláírása is szükséges a meghatalmazáson!) A törvényes képviselők és a nagykorúvá vált gyermekek pénzbeli támogatás átvételéhez érvényes személyi igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák magukkal.
Felhívjuk figyelmüket a 149/1997. (IX. 10.) Korm.rendelet 68.§ (13) bek. c) pontjára, miszerint a jogosult a támogatást - a folyósítás megkísérlését követő 2 hónapon belül - nem veszi át, a jegyző gondoskodik a folyósításra nem került támogatás központi költségvetésbe történő visszafizetéséről, ezáltal a korábban jogosult személy elesik a támogatástól.