Álláspályázat: Családsegítő munkakör betöltésére

Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítő munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173.
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Családsegítői (gyermekjóléti alapellátások, illetve szociális alapellátás) feladatok ellátása az 1993.évi III. törvény és az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet alapján; valamint az 1997.évi XXXI. törvény és a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet alapján.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek: főiskola, szakirányú felsőfokú végzettség.
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz; az iskolai végzettségeket/szakképesítéseket igazoló bizonyítványok/okiratok másolata; három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.08.24.
 
Munkakör betöltésének időpontja: 2018.09.01.
 
Pályázat benyújtásának módja: postai úton vagy személyesen 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 173. Siposné Szabó Erzsébet részére, vagy elektronikus úton gondozasi@fegyvernek.hu e-mail címen.