Tájékoztatás hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Tájékoztatjuk Fegyvernek Város Lakosságát, hogy a települési szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására irányuló közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2016. május 1-től a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (ügyfélszolgálat elérhetősége: 06-56/590-640, honlap: tmkom.hu) látja el.
 
A hulladékszállítási napok az alábbiak szerint változnak:
 
A régi 3-as és 4-es körzet szerinti ingatlanok esetében:
Minden héten HÉTFŐI napon (ünnepnapokon is) reggel 7:00-ig kérjük kihelyezni a kommunális hulladékgyűjtő edényt, vagy a gyűjtőedény biztosításáig a zsákban gyűjtött hulladékot.

A régi 1-es és 2-es körzet szerinti ingatlanok esetében:
Minden héten KEDDI napon (ünnepnapokon is) reggel 7:00-ig kérjük kihelyezni a kommunális hulladékgyűjtő edényt, vagy a gyűjtőedény biztosításáig a zsákban gyűjtött hulladékot.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és a zöldhulladék gyűjtés soron következő szolgáltatási napjairól a Közszolgáltató által kiadott mellékelt tájékoztatókban találnak bővebb információt, melyet alább olvashatnak.
 
Fegyvernek Város Önkormányzata