Álláspályázat

A Fegyverneki Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fegyverneki Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. 
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
 • Teljes munkaidő 
A vezetői megbízás időtartama:
 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 
A munkavégzés helye:
 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171 . 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény és más jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása, irányítása. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999.(V.06) önkormányzati rendelete a köztisztviselők kedvezményeiről, és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Igazgatásszervezői vagy állami-és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, jogi vagy közigazgatási szakvizsga, 
 • legalább két évi közigazgatási gyakorlat - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább 5 év jegyzői munkakörben töltött idő 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • B kategóriás jogosítvány 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A 45/2012.(III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerint részletes szakmai önéletrajz, figyelemmel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 5.sz. mellékletére. A képesítést igazoló okiratok másolata. A szakvizsgát igazoló okirat másolata. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy megkérésének igazolása. Nyilatozat arról, hogy a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul. 
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban 2015. március 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. február 10. 
 • A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tatár László nyújt, a 56/556-010 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyverneki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek , Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 7366/2014/F , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.  
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
 • A pályázatokat Fegyvernek Város Polgármestere, polgármesteri jogkörben bírálja el. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. február 20. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
 • Fegyvernek Város honlapja - 2015. január 9.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet. 
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. január 10. 
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.