Intézményvezető-helyettes munkakörre álláspályázat

Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
- Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
- A vezetői megbízás határozott időre, 2014.04.01-2019.03.31-ig szól.
A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Az intézményvezető általános helyettese - Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok - Települési hulladékgyűjtés-szállítás. - Növénytermesztési feladatok. - Közutak üzemeltetése. - Lakó- és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése. - Zöldterület gazdálkodás. - Temető fenntartással és működtetéssel összefüggő vezetői feladatok ellátása. - Önkormányzati beruházások megvalósításában való részvétel.
Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- Felsőfokú képesítés,
- Vízszolgáltatás(lakossági ivóvíz, közcélú vízilétesítmény üzemeltetés, szennyvíz szolgáltatás)terén - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
- Vízszolgáltatás(lakossági ivóvíz, közcélú vízilétesítmény üzemeltetés, szennyvíz szolgáltatás)terén - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- Szakmai önéletrajz
- Iskolai végzettséget igazoló okmányok

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban 2014. április 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
- 2014. március 10.
A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 23/2014/51 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes.
- Személyesen: Nardai Dániel, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175.
A pályázat elbírálásának határideje:
- 2014. március 21.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.fegyvernek.hu - 2014. január 21.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.