Pályázat gazdaságvezető munkakör betöltésére

Művelődési Ház és Könyvtár - Fegyvernek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Művelődési Ház és Könyvtár Fegyvernek Szent Erzsébet út 184.
Gazdaságvezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
- Részmunkaidő, heti 30 órás

A vezetői megbízás időtartama:
- A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
- Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
- Irányítja a Művelődési Ház és Könyvtár gazdasági, pénzügyi és számviteli rendszerét. Elkészíti az intézmény költségvetését, pénzügyi beszámolóit, pénzügyi statisztikáját....

Illetmény és juttatások:
- Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Felsőfokú képesítés, 12. §33 (1) A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett végzettséggel és emellett a) okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítéssel vagy az engedélyezés szempontjából ezzel egyenértékű szakképesítéssel, vagy b)34 mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a gazdasági vezetői, belső ellenőri, érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői - 2012. január 1. előtt az Áht. szerinti ellenjegyzői -, vagy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában költségvetési szervnél legalább öt éves igazolt szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie. (2)35 A gazdasági vezetőnek szerepelnie kell az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, kivéve ha az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, a gazdasági vezető irányítása alatt álló alkalmazottak közül legalább egy rendelkezik az (1) bekezdés szerinti szakképesítéssel, szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel. A 11. § (4a) bekezdése szerint kijelölt személynek e feltételeknek kell megfelelnie.(3)36 Költségvetési szervnél az Szt. 150. § (1) és (2) bekezdése szerinti feladatokat ellátó, az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő alkalmazottnak az Szt. 152. § (1) bekezdése szerinti szakmai továbbképzési kötelezettségét a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet alapján kell teljesítenie azzal, hogy a továbbképzési kötelezettség teljesítése során 12 kreditpontot államháztartási szakterületre minősített speciális továbbképzésen kell megszereznie.,
- Gyakorlott szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
- Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
- Iskolai képzettséget, szakképzetséget igazoló okiratok másolata. Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány. Motivációs levél. Magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Angol nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,
- Közművelődésben szerzett tapasztalat. - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű Gyors, pontos, precíz, rugalmas munkavégzés.,

A munkakör betölthetőségének időpontja:
- A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. január 16.
- A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Barna nyújt, a +3656481028 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
- Postai úton, a pályázatnak a Művelődési Ház és Könyvtár - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 184. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49 , valamint a munkakör megnevezését: Gazdaságvezető.
vagy
- Elektronikus úton Molnár Barna részére a muvhaz@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje:
- 2014. január 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
- www.fegyvernek.hu
- www.kultura-fegyvernek.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kultura-fegyvernek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. december 16.