Orvosi Rendelő

Egészségügyi ellátás
A településen járó beteg ellátás működik, három háziorvosi, két gyermekorvosi, egy fogorvosi és négy védőnői körzettel. Ez a környék ellátottságához képest jónak mondható. A hétvégi ügyeleti ellátást az Országos Orvosi Ügyelet Kft. látja el a településen. A településen két gyógyszertár működik, mely ellátja Örményes és Tiszabő községeket is. A település földrajzi elhelyezkedéséből és az egészségügyi infrastruktúra (fizikai, humán) fejlettségéből adódóan mikrotérségi szerepet tölt be és ez a jövőben erősödni fog.

 

Egészségügyi ellátás története:
A település mindig nagy figyelmet fordított az orvosi ellátás zavartalan biztosítására, az egészségügyi rendszer minőségi működtetésére.
Már 1906-ban egy községi orvosa, egy gyógyszerésze és egy községi bábája volt a településnek.
1925-ben egy körzeti orvos, két magánorvos, három községi és egy magánbába látta el a lakosságot.
1953-ban megérkezett a második körzeti orvos, majd 1989. július 1-jén a harmadik.

 

A szakorvosi teendők ellátása területén alapvető változások következtek be a fogszakorvosi és a gyermekorvosi ellátás területein.
 

1968- 2006. december 31-ig 1 fő dolgozott fogszakorvosként a településen.

1945-től van védőnői ellátás a településen. Kezdetben 2 fő, majd 1996-tól három fő teljesítette az ellátást.

1990-ben három körzeti orvos, egy gyermekorvos, 2 fogorvos és három védőnő látta el a lakosokat.

2000.02.15-től 2 gyermekorvos, 2005-től három területi védőnő és egy iskolavédőnő dolgozott a rendelőben.

2015-től 3 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 4 fő védőnő látta el feladatait. 2016-tól pedig már 2 főre bővült a fogorvosok száma.

2021-ben 2 fő háziorvos, 1 fő gyermekorvos, 3 fő védőnő és 1 fő fogorvos

 

Tárgyi feltételek
A tárgyi feltételek alapjaiban változtak meg.
1945-1960-ig az orvosi rendelés a szolgálati lakásoknál kialakított rendelőkben történt. 1959-től orvosi rendelőben, majd1968. december 22-én megtörtént az új 6 munkahelyes orvosi rendelő használatba vétele.
Elhelyezést nyert:
3 fő általános orvos
1 fő fogorvos
1 fő 2,5 órás napi rendelési idővel gyermek szakorvos.
1969-ben Fegyvernek Szapárfalu térségben is megépült az orvosi rendelő.
1986-ban a régi rendelőhöz kapcsoltan megépült az új korszerűen felszerelt épületszárny, melyben helyet kapott:
2 fogorvos rendelő
1 gyermek szakorvosi rendelő
1 laboratóriumi helyiség.

 

Fejlesztések
Az Észak-Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú pályázati projekt 2009. október 28-án kezdődött és 2010. június 25-én zárult, mely tartalmazta a fegyverneki Központi Orvosi Rendelő bővítését, rekonstrukcióját, komplett akadály mentesítését, valamint orvosi műszerek, eszközök beszerzését. A bővített Orvosi Rendelőben helyet kapott 2 új házi gyermekorvosi rendelő, egy gazdasági iroda, pince és kazán helyiség, valamint ügyeleti rendelő, orvosi -, asszisztensi- és gépkocsivezetői szoba.
A rendelő hasznos alapterülete a bővítést követően 679 m2 lett, ebből a régi épületrész 383 m2, az új (fogászat és védőnők épülete) földszinti része 166 m2, emelet 130 m2.
A pályázat legfontosabb célja az alapellátás keretein belül a gyógyítás betegellátás szakmai színvonalának emelése volt.

 

Ellátotti létszám alakulása
Az orvosi rendelőben az egészségügyi alapellátást - mint kötelező önkormányzati feladatot - vállalkozó orvosok, illetve közalkalmazotti jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók végzik.
Az intézményben háziorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.
Az iskola-egészségügyi ellátást iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából látják el.
Az intézményben foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást végez a Salus-Med 2000. Egészségügyi Szolgáltató Bt. keretein belül Dr. Tóth Sarolta az Orvosi Rendelővel kötött megállapodás alapján.
Az háziorvosi ügyelet
Az ügyeleti szolgálatot 2018. március 1-től az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek feltételek szerint végzi.

Az elmúlt évtizedek alapján megállapíthatjuk, hogy jelentős fejlődésen ment keresztül az egészségügyi ellátás településünkön. 

Intézményvezető: Cseh Anikó

Cím: 5231 Fegyvernek,Szent Erzsébet út 128/A.

Központ: 20/77-99-726

  • 1. sz. körzet háziorvosa: helyettesítéssel ellátva 20/77-99-722
  • 2. sz. körzet háziorvosa: Dr. Tóth Sarolta 20/77-99-720
  • 3. sz. körzet: Dr. Landgraf József 20/77-99-721
  • Gyermekorvos: Dr. Kukszova Valentyina 20/77-99-723
  • Fogorvosi körzet: Dr. Polgár Anita 20/77-99-725,
  • Védőnők: 20/77-99-724
  • Cseh Anikó intézményvezető: 20/77-99-728
  • Készenlét: 20/77-99-727
  • Ügyelet: 70/3703-104

Működési engedély (pdf)
 

Hétköznap 11 óra és 17 óra között a Készenlét hívható a 20/77-99-727-es telefonszámon, 17:00 óra után az Ügyelet a 06-70-3703-104-es telefonszámon hívható.

Hétvégén az ügyelet a 06-70-3703-104-es telefonszámon hívható.