Tájékoztatás a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ szakaszának építésérõl

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság az alábbi tájékoztatást adta a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ (125+659-130+325 km sz.) szakaszának építési terveirõl:
„A most befejezõdött négynyomúsításhoz kapcsolódva 2x1 sávon, délrõl kerüli el a települést. Az engedélytervek alapján folyik az engedélyezési eljárás, készülnek a terület igénybevételi tervek. Ez alapján 2008-ban megtörténnek az idegen területek megvásárlásai, majd a régészeti feltárás (7 lelõhely található a nyomvonalon). Az építési engedély kiadása után 2008-ban elkészíttettjük a kiviteli terveket. Az építés megkezdése 2009. év elejére van ütemezve.”

Valamennyi Gazdálkodó, Földhasználó!

Az idei aszályos, meleg idõjárás hatására a tavalyihoz képest erõsen megnövekedett a mezei rágcsálók egyedszáma. A növényvédelmi felügyelõk augusztusi felvételezései alapján a megye egész területén a mezei pocok népessége az õszi búza tarlókon közepes, a még lábon álló cukorrépa, kukorica és napraforgó táblákon, lucernásokban, illetve az árokparti ruderális területeken, gyepeken erõs, helyenként tömeges (gradáció). Már az idei vetésû õszi káposztarepcébe is megkezdõdött a betelepedés, és ez a kukorica, napraforgó, cukorrépa betakarításával, az õszi talajmunkák elõrehaladtával fokozódni fog. Amennyiben a pockok fejlõdéséhez kedvezõ idõjárás megmarad (száraz, meleg hosszú õsz), úgy a népesség további felszaporodására és jelentõs kártételre kell felkészülni.

Haltelepítés

A Fegyverneki Vízmû értesíti a horgászokat, hogy 2007. szeptember 10-13-ig haltelepítést végez az Alsóréti Holt-Tisza 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös tóegységein. A telepítés miatt általános horgászati tilalmat rendel el az említett tóegységeken. 2007. szeptember 10-2007. szeptember 13. déli 12 óráig.  Részletek az alábbi linkre kattintva: Újra haltelepítés

Közlemény

Az Országos Környezetvédelmi. Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) 2007. augusztus 8-án kelt, 14/2595/53/2007. számú határozatával a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 30.) által benyújtott, az M4 gyorsforgalmi út Abony-Fegyvernek közötti szakaszára vonatkozó, elõzetes vizsgálati dokumentációt elfogadta, egyúttal elõírta az I. (Z-K-P) továbbá a „Z" nyomvonalváltozatok vonatkozásában a környezeti hatástanulmány benyújtását környezetvédelmi engedélyezés céljából. A környezeti hatástanulmányt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 6. számú mellékletében elõírt tartalommal kell elkészíteni, különös tekintettel a 7. számú mellékletben részletezett hatásterület meghatározásra.
A határozatba az érintettek a Fõfelügyelõség ügyfélszolgálatán (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a.) ügyfélfogadási idõben (Hétfõ: 12:00-17:00, Kedd-Csütörtök: 9:00-15:00, Péntek: 8:00-12:00), valamint az érintett települések jegyzõinél tekinthetnek be.
-Horváthné dr Antal Márta--fõosztályvezetõ-

1. Szolnoki Repülõrajt Futófesztivál

A
Szolnoki Honvéd Sportegyesület és az MH 86.
Szolnok Helikopter Bázis 2007. szeptember 08-án,
Szolnokon a szandaszõlõsi füves sportrepülõtéren
megrendezi az 1. Szolnoki Repülõrajt Futófesztivált. A
verseny egyben a 9. Szolnoki Gulyásfesztivál kiemelt
társrendezvénye is.A
verseny szervezõbizottsága arra törekszik, hogy a
versenyen résztvevõ versenyzõk és a versenyt
meglátogató valamennyi kedves vendégünk
számára jó hangulatot, érdekes programot
biztosítson. A
versennyel egy idõben lehetõség nyílik katonai
helikopterek és sportrepülõgépek megtekintésére,
amelyeket bemutatás céljából a verseny
rajt kapujának közelében állítunk
ki. A
Szolnoki Repülõ Egyesület szeptember 08.-ra startnapot
szervez, így kedvezõ idõjárási feltételek
esetén vitorlázó és motoros repülõgépek
repülését is láthatják látogatóink. A
Kelet-Magyarországi Hadkiegészítõ Parancsnokság
kiemelt toborzó napot szervez, ahol gulyáságyúban
500 adag babgulyást készítenek el melyet, a
rendezvényt látogatók, vagy éppen a
versenyzõk fogyaszthatnak el. Az 1. Szolnoki
Repülõrajt Futófesztivál közelében, a
szolnoki Tisza Ligetben, a 9. Szolnoki Gulyásfesztivál
színes délutáni és esti programokkal
várja látogatóit. A
versennyel kapcsolatos további részletes információk
a www.szhse.hu
honlapon olvashatók.

Tüdõszûrés

Értesítjük Fegyvernek Nagyközség lakosságát, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet Tüdõgondozó Intézete a fertõzõ betegségek és járványok megelõzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl szóló 18/1998.(VI.03.) NM rendelet 19. §-a alapján 2007. augusztus 21 és szeptember 6. között a Mûvelõdési Házban idõszakos tüdõszûrõ vizsgálatot tart, 14 éves kortól a végsõ korhatárig.

Utcanév változás kezdeményezésérõl

Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulója alkalmából Seregély István egri érsek levélben kérte, hogy a települések vizsgálják meg a lehetõségét „Szent Erzsébet” utca elnevezésének. Az 1990-es évek elején már volt egy kezdeményezés településünkön a Felszabadulás út nevének „Erzsébet út”-ra történõ megváltozatására, de ez nem járt eredménnyel.

Forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõl

Észak-alföldi Regionális Igazgatósága KA/223/21/2007. SZ. HIRDETMÉNY forgalomba helyezési eljárás megindításáról és helyszíni szemlérõlA közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi 1. törvény 29/B. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltaknak megfelelõen, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 29. § (6) és (7) bekezdései alapján értesítem az érintett ügyfeleket, hogy hatóságomnál az alábbi közigazgatási hatósági eljárás indult:

Hasznos tanácsok kánikula idejére

Általános tudnivalók{nomultithumb} Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag hûvösben, besötétített szobában! Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár többször is! Alkalmazzunk mentolos törlõkendõt arcunk, karjaink felfrissítésére. Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb órákra idõzítsék a piaci bevásárlást! Lehetõleg éjjel szellõztessünk! Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban! Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtógázzal mûködõ sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak. Korlátozza a szabadlevegõn való tartózkodást a kora reggeli (6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben eltölteni, míg a szervezet lehûl, és ismét visszatérhet a kánikulába. Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befõzést, azt is állandó szellõztetés mellett! A hajzuhataggal rendelkezõk fonják varkocsba a hajukat, vagy kreáljanak kontyot belõle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szellõzhet. Fagyizáskor lehetõleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük kellemesen hûsítõ hatású, nem is szólva az egészségügyi elõnyökrõl.

Haltelepítés és horgászati tilalom

HALTELEPÍTÉS!!!! Fegyverneki
Vízmû részérõl tájékoztatjuk a horgászokat, hogy az Alsóréti Holt-Tisza
2-es, 3-as, 4-es, 5-ös holtágainak haltelepítése az alábbi napokon
történik:35 mázsa háromnyaras (piaci) ponty:

  • 2007. július 12 . (csütörtök)
  • 2007. július 13. (péntek)

A haltelepítések mindenki számára nyilvánosak, ezért az érdeklõdõket szeretettel várjuk a vízparton. A
telepítéssel kapcsolatban bõvebb információ a Fegyverneki Vízmû
irodájában (Fegyvernek, Felszabadulás út 171.) vagy az 56-556-018-as
telefonszámon kérhetõ. HORGÁSZATI TILALOM ! A
Fegyverneki Vízmû a háromnyaras ponty telepítése miatt az Alsóréti
Holt-Tisza egész területére 2007. július 12. (csütörtök) napjától 2007.
július 14. (szombat) reggel 7.00 óráig általános horgászati tilalmat
rendel el! A vízterületen fenti idõpontig mindennemû horgászati
tevékenység folytatása tilos!   Fegyverneki Vízmû

Virágzó Tisza Napja 2007

A háromnapos rendezvényre idén július 22-24 között került sor a településen. Már pénteken este kezdetét vette a mára már az egész kistérséget megmozgató mulattság. A péntek a fiatalok napja volt, hiszen a helyi zenekok (SWAY, ZUHATAG, DOGS) léptek színpadra. Hajnalig tartó koncertekre rengetegen látogattak le a Holt-Tisza partra. A szombati nap a legkisebbek I. Virágzó Tisza Kupa meghívásos kispályás labdarúgó tornájával kezdõdött. Az idõjárás is kegyeibe fogadta a labdarúgó palántákat, így ez a remek torna úgymond bemelegítõje volt az esti felvonulásnak, mely kora este a Dobó-térrõl indult. Itt a kíváncsiskodók elõbb a gödöllõi Magyar Dámalovas Egyesület két tagjának bemutatóját tekinthették meg. A múlt századi ruhába öltözött hölgyek - a kornak megfelelõ - nõi nyeregben ültek és úgy vezették négylábú táncosaikat.

Oldalak