Óvodai szünet

A Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsöde fegyverneki óvodaegységeiben a téli szünet2007. december 22-tõl 2008. január 02-ig tart.


  • Utolsó óvodai nap: 2007. december 21.(péntek)

  • Elsõ óvodai nap: 2008. január 03. (csütörtök)

A szünet ideje alatt az Újtelepi óvodaegység tart ügyeletett.

-Hillender Györgyné-óvodaigazgató

Emléktáblát avattak

Az alábbi cikk jelent meg az Új Néplap 2007. november 20-i számában: " 1957. november 19-én adták át a forgalomnak a Szolnok-Debrecen közötti vasúti vonalat. A fõközlekedési vonal mentén lévõ fegyvernek-örményesi állomás épületét is százötven évvel ezelõtt vették használatba. A romantikus stílusú indóház az országban egyedüliként eredeti állapotában maradt fenn. A megemlékezésen tegnap egy diófából készült emléktáblát is avattak a jubileum alkalmából. Ünnepi beszédében kiemelte az állomás fontosságát Áy Zoltán, a szegedi Vasúttörténeti Alapítvány munkatársa, Török Csaba, Örményes poplgármestere, valamint Vígh László MÁV-csomóponti vezetõ is. " Fényképek az eseményrõl

MEGHÍVÓ

Fegyvernek és Örményes községek önkormányzata nevében tisztelettel meghívjuk az érdeklõdõket a Szolnok-Debrecen vasúti fõvonal és a Fegyvernek-Örményes Vasútállomás épületének átadása 150. évfordulójára rendezendõ ünnepségre, emléktábla avatásra.
Idõpontja: 2007. november 19. du. 14,20 óraHelyszíne: vasútállomás
Az ünnepségen megemlékezést tart:

  • Áy Zoltán fegyverneki lakos
  • Török Csaba Örményes polgármestere
  • Vígh László MÁV csomóponti vezetõ

Az emléktáblát megáldja Cseh Judit református lelkész, felszenteli Bordás Péter plébános.
 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

A rókák veszettség elleni, csalétekkel történõ immunizázása kezdetének idõpontjától számított 21 napig, azaz 2007. október 10 - november 01-ig EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT rendeltek el Törökszentmiklós, Mezõtúr, Túrkeve, Fegyvernek, Kétpó, Örményes , Kuncsorba, Tiszabõ és Tiszapüspöki településeken.

Mi a teendõ a háztartásokban?

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLISAN ELÕÁLLÍTOTT, ÉS FORGALOMBA KERÜLT HAMISÍTOTT ÉTELÍZESÍTÕKRÕL
Az elmúlt napok híreibõl értesülhettek, hogy a Kecskeméti Fõvámhivatal munkatársai illegális élelmiszer-elõállító helyet találtak, ahol nem megfelelõ higiéniai körülmények között bizonytalan összetételû ételízesítõ-port csomagoltak.Az élelmiszer-elõállítókat, -forgalmazókat, vendéglátókat és közétkeztetõket felhívtuk a készletek ellenõrzésére, a nem biztonságos és gyanús termékek forgalomból kivonására.Az élelmiszeripari vállalkozásoknál végzett ellenõrzésekkor az élelmiszerbiztonsági hatóság fokozottan ellenõrzi az ételízesítõket.

Hírdetmény

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata részérõl tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az érvényben lévõ településrendezési terv módosításához szükséges dokumentációt elkészítette a Kiszelovics és Társa Településrendezõ Korlátolt Felelõsségû Társaság. A tervmódosításnak az illetékes államigazgatási-, társadalmi szervekkel és a környezõ településekkel való egyeztetése már megtörtént. Az anyag jelenleg az Arató András vezette Észak-alföldi Állami Fõépítész Irodán van, szakmai véleményezés céljára.

Felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ, felsõoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.
A pályázat kiírására 2007. október 1. napján kerül sor.A pályázat benyújtásának határideje 2007. október 31.
A pályázat benyújtásának feltételeirõl bõvebb felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 4-es számú irodájában és a pályázathoz szükséges nyomtatványok is itt igényelhetõk.
Polgármesteri Hivatal

Oldalak