Hirdetmény

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (Budapest, Váci út 45.) a Szajol – Püspökladány vasútvonal rekonstrukciója megvalósításához a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen folyik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezése eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet [továbbiakban: Kr.] szerinti környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezetvédelmi engedély kiadása céljából.Értesítem Önöket, hogy a Kr. 9.§ (1) bek. alapján megtartott közmeghallgatás jegyzőkönyvének másolatát a hirdetmény kifüggesztésétől számított 30 napig tekinthetik meg a Fegyvernek - Örményes Körjegyzőség 5. sz. irodájában - ügyfélfogadási időben.       A jegyzőkönyvvel kapcsolatban, írásban, vagy szóban észrevételt, javaslatot, vagy kifogást tehetnek.

V. Országos Diák-Gulyásfesztivál

2008. május 17-én, immár ötödik alkalommal rendezik meg községünk sportpályáján a Diák-Gulyásfesztivált. Reggel 800 órakor a törökszentmiklósi Kodály Zoltán Zeneiskola fúvószenekara köszönti az érkezőket.A Fesztivál Fővédnöke: Herbály Imre, országgyűlési képviselő, Tisza-tó Térség Fejlesztési Tanács Elnöke, a J-Nk-Sz megyei Falusi Turizmus Egyesület Elnöke. Védnökei:

 • Fejér Andor a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Közgyűlés Elnöke
 • Gombás András a Magyar Vendéglátók Ipartestületének Szervezési Alelnöke
 • Dr Házi István dandártábornok, Rendőrfőkapitány JNSZ megye
 • Pataki Lászlóné a Fegyvernek és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Elnöke
 • Tóth Tibor a Surjány Hús Kft igazgatója
 • Bukta Jánosné ÁFÉSZ Elnök, Fegyvernek
 • Huber Ferenc Fegyvernek Polgármestere
 • Gulyásfesztivál Egyesület, Szolnok

Kárpátaljai Magyar Főiskola Támogatása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat közgyűlése felhívással fordult a megye települési önkormányzataihoz és kérte, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felújítását. A főiskola épülete jelenleg félig romos állapotban van. Az intézmény alapítványi fenntartású, állami támogatásban nem részesül. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete csatlakozott a felhíváshoz és 100.000.- Ft-tal, a képviselők egyéni felajánlásokkal járulnak hozzá a főiskola felújítási munkáihoz. Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt polgárokat, hogy magánszemélyek, civil szervezetek a következő számlaszámra fizethetnek a főiskola javára 2008. május 31-ig személyesen a helyi Takarékszövetkezetben, vagy átutalással a Fegyverneki Takarékszövetkezetnél vezetett „Fegyvernek Művelt Ifjúságáért Alapítvány” 69300114-10015823 számú számlájára.A befizetéskor meg kell jelölni: „Kárpátaljai Főisk.”

Képviselő-testületi ülés és közmeghallgatás

Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. április 24-én – csütörtök – 15 órakor közmeghallgatással egybekötött ülést tart. Helye: községháza tárgyalóterme Napirendek előtt: Interpelláció Napirendi javaslat:

 1. Polgármester tájékoztatója
 2. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről.
 3. Előterjesztés az önkormányzat 2007. évi pénzmaradványáról.
 4. Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolója
 5. Folyékony hulladék gazdálkodásról szóló rendelet módosítása
 6. Szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása
 7. Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 8. Előterjesztés II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola támogatásáról.
 9. Előterjesztés települési szennyvíztisztító telep bővítésről és szennyvízelvezetésről
 10. Képviselőtestület munkatervének módosítása
 11. Előterjesztés szántó ingatlan vásárlásáról
 12. Előterjesztés a Vörösmarty u. 10. sz. alatti telek értékesítéséről.

A nyilvános ülésen bárki részt vehet.

Ünnepi nyitvatartás a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy miniszteri rendelet értelmében az alábbi munkarend változás lesz május hónapban:Április 26. – szombat – munkanap (május 2-át kell ledolgozni)Május 1. – csütörtök – ünnepnap Május 2.  – péntek – szabadnapMájus 3. – szombat – szabadnap Május 4. - vasárnap – pihenőnapA Polgármesteri Hivatal április 26-án szabadságolás miatt zárva lesz.

Dr. Szapáry György előadása Fegyverneken

Fegyverneken tartott előadást Dr. Szapáry György, aki a Magyar Nemezti Banknak 13 évig volt az alelnöke. Az ő ükapja volt Szapáry József, aki báró Orczy Annával együtt letelepített embereket az akkor kihalt Fegyverneken.A José Manuel Durao Barroso  EU elnök tanácsadó bizottságában is aktív szakember "A euró bevezetésének perspektívái" címmel tartott előadást Fegyverneken a monetáris politikáról.

Oldalak