Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok meghosszabbításáról, az új kérelmek benyújtásának határidejéről

A veszélyhelyzetre tekintettel, külön döntés nélkül, a vonatkozó Kormányrendelet erejénél fogva meghosszabbodott jogosultságokkal kapcsolatban tájékoztatom az érintetteket, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 2021. december 1-jei hatálybalépését követően, a 96.§ (3) bekezdése alapján, a 2020. november 4-e és 2021. december 31-e között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságok meghosszabbításának végső időpontja 2022. február 28. 
 
Fentiekre tekintettel felhívom a figyelmet, hogy a jogosultság ismételt megállapítása érdekében azoknak, akiknél a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a fenti határidő lejárta előtt új kérelmet kell benyújtaniuk.
A határidő elmulasztása nem akadálya a kérelem benyújtásának, de megszakítja a jogosultság folyamatosságát.
Azok számára, akiknek az egy évre megállapított ellátás 2022. január 1. után jár le az ellátásuk nem hosszabbodik tovább. Ezen ügyfeleknek a megállapító határozatban szereplő lejárati dátumot megelőzően 3 hónappal lehet benyújtaniuk kérelmüket.
A határidő elmulasztása ebben az esetben sem akadálya a kérelem benyújtásának, de megszakítja a jogosultság folyamatosságát.
 
Pető Zoltán
jegyző

Szünidei gyermekétkeztetés

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a téli szünetben 2021. december 22- 2021. december 31-ig (7 munkanapra) biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Felhívom figyelmüket, hogy december 24-e péntek nem lesz munkanap, így ezen a napon gyermekétkeztetés sem lesz!

Az átvétel lehetséges helyszínei:

Zöldhulladék-szállítás

Tájékoztatjuk Fegyvernek Város lakosságát, hogy az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. értesítése alapján a zöldhulladék elszállítása előreláthatólag 2-3 hetet késik. 
A szolgáltató a járványhelyzet miatt nem tudja biztosítani a folyamatos szállítást az előre betervezett időpontokban.
Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a kihelyezett zöldhulladékot hagyják az utcán, hogy a szolgáltató lehetőségei szerint el tudja onnan szállítani. 
 
-Fegyvernek Város Önkormányzata-
 

Kormányablak busz

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:
 
2021. november 17. (szerda)
 
Fegyvernek: 08.15 – 10.45 Fegyvernek, Piactér (Szent Imre tér)
 
Intézhető ügyek köre:
 • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
 • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés
 • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
 • Ügyfélkapu regisztráció
 • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
 • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás
 • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
 • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása
 • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben
 • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
Címke: 

Tervezett áramszünet

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a 2021. november 4-én 8.00-16.00 között:

 • Táncsics Mihály utca 105 és 127 házszámok között
 • Táncsics Mihály utca 86 és 108 házszámok között
 • Bajcsy-Zsilinszky utca 11 és 25 házszámok között
 • Bajcsy-Zsilinszky utca 22/C és 32 házszámok között
 • Zártkert út 1 és 10 házszámok között.

Víziközmű-szolgáltatás

Tisztelt Lakosok!
 
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Fegyvernek településen összesen 2804 fogyasztási helyen szolgáltat ivóvizet.
 
A fogyasztók, az Önkormányzat és a TRV közös érdeke, hogy a szolgáltatás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő minőségű és folyamatos legyen, a közműfejlesztés és az új fogyasztók bekapcsolása akadálymentes legyen, melyet a TRV a törvényben garantált díjbevételekből tud megvalósítani.
 
Fegyvernek településen jelenleg 97 felhasználási helyen a felhalmozott hátralék meghaladta a 100.000 forintot, amelynek kezelése plusz feladatokat ró a TRV-re, erőforrásokat von el a szolgáltatásnyújtási tevékenységektől és esetenként veszélyezteti a közműfejlesztési feladatok ellátását is.
 
Kérjük az Önkormányzatot, hogy támogassa a munkánkat azzal is, hogy saját kommunikációs csatornáin is felhívja a fogyasztók figyelmét, hogy késedelmes fizetés esetén a szolgáltató jogosult* a víziközmű-szolgáltatást korlátozni vagy felfüggeszteni, a nem lakossági felhasználók esetében pedig a közszolgáltatási szerződést felmondani, a követeléseket jogi úton érvényesíteni, amelynek költségei az adóst terhelik.
 
Közös érdekünk, hogy a korlátozásokat, felmondásokat, jogi eljárásokat elkerüljük.
 
A hátralékok megoszlása és a további együttműködés kereteinek tisztázása érdekében kérem keressék kollégámat a koveteleskezeles@trvzrt.hu e-mail címen.
 
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
Értékesítési Osztály
Számlázási és behajtási csoport

 

Tájékoztatás

A TRV Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Fegyverneken 2021. október 21-22. között tározó mosást és fertőtlenítést végez.
Az ivóvíz hálózaton végzett munkavégzés során nyomáscsökkenést tapasztalhatnak az egyes településrészeken, illetve a nappali időszakban rövid ideig tartó vízhiányra lehet számítani.

Köszönjük megértésüket és türelmüket!

Címke: 

Hirdetmény a vendéglátó üzletek NTAK regisztrációjáról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  - a 2021. augusztus 19. napján hatályba lépett vonatkozó jogszabály értelmében - minden hazai vendéglátó üzlet üzemeltetőköteles 2021. november 1. napjávala Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (a továbbiakban: NTAK) üzemeltetője által e célra működtetett elektronikus felületen a regisztrációt elvégezni, továbbá az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletek kötelesek ott - a vendéglátó szoftver alkalmazásával – 2022. június 1. napjától napi szinten adatot szolgáltatni.

Kormányablak busz

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatának (Kormányablak busz) ügyfélfogadás helyszínei és időpontjai:

2021. október 20. (szerda)

 • Fegyvernek: 08.15 – 10.45 Fegyvernek, Piactér (Szent Imre tér)
 
Intézhető ügyek köre:
 • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
 • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés
 • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
 • Ügyfélkapu regisztráció
 • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
 • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás
 • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
 • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása
 • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben
 • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
Címke: 

Oldalak