Pályázat: Mezőőri állás

Fegyvernek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Fegyvernek Város Önkormányzata Mezőőr munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fegyvernek közigazgatási területén a termőföldek őrzése, a termőföldön lévő, illetve ahhoz tartozó termények és termékek, eszközök, haszonállatok, továbbá mezőgazdasági építmények, földmérési jelek vagyonvédelme, valamint halőri feladatok ellátása. A mezőőr feladatait, illetve a tevékenység folytatásának feltételeit az 1997. évi CLIX. törvény tartalmazza.
 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Szakmunkásképző intézet,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Az alkamazásra kerülő személynek, az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvényben meghatározott ismeretekből, vizsgát kell tennie
 • Magyar állampolgárság
 • Érvényes fegyverhasználati vizsga, sörétes lőfegyverre
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: mezőőri, halászati őri rendészeti végzettség,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Képzettségre és egyéb képesítésekre vonatkozó okiratok másolata
 • Lőfegyver használati vizsga okirat másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 28.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F/2139/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Mezőőr.
 • Személyesen: Tatár László, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 29.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Fegyvernek Város Honlapja - 2022. április 13.
 
 
Címke: 

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatója

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, hogy Fegyvernek településen 2022. 04. 06 - 2022. 04. 30. közötti időszakban a technológia elemein (szűrők, tároló, hidroglóbusz) és az elosztóhálózaton mosatást és fertőtlenítést végez.

A munkavégzés során nyomáscsökkenést, a víz ízében, színében eltérést tapasztalhatnak az egyes településrészeken. Ezen reakciók nem károsak közegészségügyi szempontból, de a víz elszíneződése, szaghatása esztétikai problémákat okozhat.

Ennek megszűntetése érdekében kérjük a problémát jelezni szíveskedjenek, hogy kollégáink azt mielőbb megszűntethessék.

Elérhetőség: 80/205-157 1. mellék

Segítő közreműködésüket és türelmüket köszönjük!

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.

 

Címke: 

Kormányablak busz menetrend

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (Kormányablak busz) ügyfélfogadásának fegyverneki helyszíne és időpontja:
 
Fegyvernek, Piactér (Szent Imre tér):
2022. április 27. (szerda) 8.15 – 10.45
 
Intézhető ügyek köre:
 • Személyazonosító igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés
 • Vezetői engedéllyel (jogosítvánnyal) kapcsolatos ügyintézés
 • Parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés
 • Diákigazolvány igényléséhez szükséges NEK adatlap felvétele
 • Ügyfélkapu regisztráció
 • Tulajdoni lappal kapcsolatos ügyintézés
 • Meghatalmazás illetve törvényes képviseleti jogosultság Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben rögzítése
 • Erkölcsi bizonyítvány igénylésével kapcsolatos ügyindítás
 • A biztosított személyek esetében Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása
 • A biztosított személyek esetében TAJ kártya másodlatának kiadása
 • Információszolgáltatás kormányablak és szociális igazgatási ügyekben valamint általános ügyekben
 • Kérelmek átvétele és továbbítása a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz
Címke: 

Állatorvosi Ügyelet

2.sz. ügyeleti körzet: Kisújszállás, Kenderes, Örményes, Kuncsorba, Tiszabő, Fegyvernek
 
04.02-03. Dr. Légrádi Attila 30/392-0250
04.09-10. Dr. Tatár Gábor 30/330-3745
04.15-16. Dr. Tóth István 30/935-3924
04.17-18. Dr. Terjék Imre 20/939-4650
04.23-24. Dr. Tóth István 30/935-3924
04.30-05.01. Dr. Varga Mihály 30/925-0556
 
05.07-08. Dr. Légrádi Attila 30/392-0250
05.14-15. Dr. Tatár Gábor 30/330-3745
05.21-22. Dr. Terjék Imre 20/939-4650
05.28-29. Dr. Tatár Gábor 30/330-3745
 
06.04-05-06. Dr. Varga Mihály 30/925-0556
06.11-12. Dr. Tóth István 30/935-3924
06.18-19. Dr. Légrádi Attila 30/392-0250
06.25-26. Dr. Terjék Imre 20/939-4650
Címke: 

Tájékoztatás a 2022. évi tavaszi szünidei gyermekétkeztetésről

Tisztelt Szülők!

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ingyenes szünidei étkeztetést a tavaszi szünetben (2022. április 14-től 2022. április 19-ig) 2022. április 14.(csütörtök) és 2022. április 19.(kedd) 2 munkanapra  biztosítja Fegyvernek Város Önkormányzata  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 5 hónapos kortól 18 éves korig (kivéve bölcsődébe és óvodába járó gyermekek részére) ingyenesen biztosítja.
Felhívom figyelmüket, hogy április 15-e péntek és április 18-a hétfő nem lesz munkanap, így ezen a napon gyermekétkeztetés sem lesz!
 
Az átvétel lehetséges helyszínei:
- Hársfa úti konyha (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 144.)
- Fegyverneki Móra Ferenc Általános Iskola (Fegyvernek, Szent Erzsébet út 31.)
 
Átvétel ideje: 12.00-13.00
 
A jogosultak számára külön tájékoztató nem kerül kézbesítésre. Az igénylőlap a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központban  (családsegítő) 2022. március 22-től nyújtható be.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Csorba Mikro- térségi Alapszolgáltatási Központ ideiglenesen átköltözött a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 133. (Sárga iskola) cím alá!
Felhívjuk figyelmüket, hogy abban az esetben is kell nyilatkozniuk, amennyiben nem kívánják igénybe venni az étkeztetést!
 
Fegyvernek Város Önkormányzata

Akár órákkal rövidebb lehet az ügyintézés az e-bejelentővel

Névváltozás, lakcímváltozás, tulajdonosváltás, öröklés, vagy akár csak egy új telefonszám: mind olyan adatváltozás, amelyek eddig adminisztrációs nyűggel járhattak, hiszen minden közműcégnél egyesével kellett bejelenteni a változásokat. Az új e-bejelentő szolgáltatás segítségével azonban minden adatváltozást és közműátírást egyetlen bejelentéssel, egy helyen kezelhetünk, akár otthonunk kényelméből az e-bejelento.gov.hu oldalon, vagy személyesen az ország valamennyi kormányablakában.    

Az e-bejelentőhöz jelenleg már több mint 30 közműszolgáltató kapcsolódik: víz-, villany-, gáz- és távhőszolgáltatók. A jövőben pedig folyamatosan újabb és újabb szolgáltatók csatlakoznak majd, így a közműszolgáltatók mellett akár telekommunikációs cégekkel, később pedig bankokkal, biztosítókkal kapcsolatos ügyeinket is egy helyen intézhetjük.

Segíteni a bajban

Az Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt, a Kárpátaljai Visk testvér-településünknek Fegyvernek Város Önkormányzata adománygyűjtést szervezett. Az első szállítmány sikeresen megérkezett a határon túlra. Tatár László polgármestert, Jaroszláv Hájovics Visk polgármestere telefonon is tájékozatta adomány fogadásáról. Ezúton is tolmácsoljuk köszönő szavait:

Oldalak