Felhívás a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat a területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrányos helyzetû, rossz anyagi körülmények között élõ, felsõoktatási intézményben nappali tagozaton tanulmányokat megkezdeni kívánó/folytató hallgatók számára ösztöndíjat nyújt a költségvetési rendeletben biztosított keretösszeg erejéig és a pályázati kiírásban foglaltak figyelembevételével.
A pályázat kiírására 2007. október 1. napján kerül sor.A pályázat benyújtásának határideje 2007. október 31.
A pályázat benyújtásának feltételeirõl bõvebb felvilágosítást kaphatnak a Polgármesteri Hivatal 4-es számú irodájában és a pályázathoz szükséges nyomtatványok is itt igényelhetõk.
Polgármesteri Hivatal