107/2012. (X. 11.) VM rendelet

107/2012. (X. 11.) VM rendelet Az egységes területalapú támogatás, valamint a különleges tejtámogatás összegének megállapításáról

1. Egységes területalapú támogatás

Az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 60 963,98 forint összegû támogatás vehetõ igénybe.

(2) A támogatásra jogosult országos bázisterület nagysága 4 829 000 hektár.

(3) A támogatási keretek túllépése esetén az igényelt támogatás összege – az érintett mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértékével megegyezõen – arányos visszaosztás alkalmazásával csökkentésre kerül.

 

A csökkentés mértéke: 4%

 

A kifizetésre kerülő összeg maximum :  0,96 x 60 963,98Ft/ha  azaz  58.525,42 Ft/ ha  mely összeg fele, azaz 50%-a előlegként  utalásra kerül 2012. októberében.  

 

Egy gazdálkodó tavaly 55 983 Forintot kapott kézhez egy hektár szántóföld esetében. 2012-ben a tavalyi 198 euróval szemben az idén 214 euró a területalapú támogatás összege hektáronként, de a szeptember 28-ai forint árfolyam erősödése miatt  ( 284,89 Ft/euro) az összeg a vártnál kevesebb lett.

 

Az előleg összegét azok a gazdák kapják meg akiknek a kérelme lezárt,  akik nem estek fizikai ellenőrzés alá, vagy az ellenőrzés lezárásra került.  Azok a gazdák akiknek adategyeztetés vagy ellenőrzés miatt a területadatok nem tisztázottak, azok az  ellenőrzésekkel megállapított terület és a jogszabályokban előírt esetleges előzetes levonások alapján kapják az előleget.

 

2. Különleges tejtámogatás

A tejtermelõket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2012. évi különleges támogatás igénybevételének szabályairól szóló 18/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján járó különleges támogatás mértéke legfeljebb 9,09 Ft/kg, a számításba vehetõ összes tejmennyiség legfeljebb 1 406 004 003 kg, ahol 1 kg tej 0,971 liter tejnek felel meg.

 

Egyszerűbb lesz kiváltani az őstermelői igazolványt

Egyszerűsítették az őstermelői igazolványok kiváltásának feltételeit, így az őstermelők könnyebben juthatnak hozzá a gazdálkodáshoz szükséges őstermelői igazolványhoz!

Megjelent a 234/2012. (VII. 28.) Kormány rendelete, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII.269 kormányrendelet módosításáról.

A változtatás következtében csökken az ügyintézési idő és az adminisztráció. Az eddigi  10 munkanapos ügyintézési határidő nyolc napra rövidült, az eddigi egy évre érvényesíthető őstermelői igazolvány ezután három évre lesz érvényes.

Az állandó lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az őstermelői igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal és a hitelesített adatnyilvántartó lap másolatával együtt, mint eddig is díj ellenében állítja ki, de az őstermelői igazolvány a mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki, s ezzel egyidejűleg, legfeljebb három adóévre szóló értékesítési betétlap adható ki. 

Ügyintézésre ezentúl csak akkor van szükség az igazolvány teljes érvényességi ideje (3 év) alatt, ha a személyes adatokban,  a gazdaság alapvető adataiban, vagy a termelési adatokban történik változás.  Mindezt az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon  kell jelentenie a  termelőnek, minden év június 15-ig

Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és az adatnyilvántartó lap tartalmi elemeit meghatározó 1. sz. melléklet, a rendelettel  párhuzamosan módosul.

Fontos változás, hogy az őstermelőnek tizenöt napon belül vissza kell adnia az igazolványt, ha a tevékenységét beszünteti, vagy azt nem őstermelőként kívánja folytatni!

Az őstermelői igazolvány legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig érvényes, a kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik.  Az igazolványon fel lesz tüntetve, mely adóévekre terjed ki az igazolvány időbeli hatálya. 

A kiállítás évére vonatkozó értékesítési betétlap érvényességi időtartama nem változott, mint eddig

  • az adóév első napjától hatályos, ha azt az adóév március 20-ig adja ki  a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve,  
  • de a kiadás napjától kezdődően hatályos, ha  adott év március 20-a után történik a kiállítása,
  • kivéve a kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap esetét, mely a rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik. 

A 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak. 

 

A 2009. január 1. után és jelen módosító rendelet hatályba lépése előtt kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak. 

 

A Módosító rendelet hatálybalépését követően kiadott igazolványok három évig hatályosak.

 

A rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Jelentős változás hogy csupán 3 évente kell az őstermelői igazolványt érvényesítenie annak, aki tovább folytatja az őstermelői tevékenységét az eddigi évente való érvényesítéssel szemben!

A gazdálkodó az őstermelői igazolvánnyal tudja bizonyítani, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységet folytat, és jogosult az ennek megfelelő adózásra!

- Molnár Erzsébet -

ügyfélszolgálati tanácsadó