Fontos változások

Fontos változás az öntözőtelepek, valamint az energetikai kitermelési célú vízi létesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyeinek hatályával kapcsolatos jogszabályváltozásra!

 

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 77. §-a értelmében az energetikai célra kitermelt felszín alatti víz hasznosítását engedélyező, valamint az öntözőtelepekre kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek jogszabály erejénél fogva hatályukat veszítik 2012. december 22. napjával azokban az esetekben, amikor az üzemeltetési engedély fenti jogszabály hatálybalépése előtt, vagyis 2010. május 14. előtt indult eljárás keretében került kiadásra és a Rendelet hatálybalépését követően nem került módosításra, függetlenül attól, hogy az határozatlan időre, vagy 2012. december 22. napja utáni érvényességi időpontra szól.

 

Fontos tehát, hogy amennyiben az érintett vízi létesítményeket továbbra is üzemeltetni kívánják, az ehhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedélyt ismételten, határidőben meg kell kérni a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet előírásainak megfelelő dokumentáció benyújtásával tekintettel arra is, hogy az ügyintézési határidő a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint 2 hónap.

 

Forrás: Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

 

http://tiktvf.zoldhatosag.hu/index.php/aktualitasok/aktualitasok/1061-jogszabalyvaltozas

 

- Molnár Erzsébet -
ügyfélszolgálati tanácsadó
Magyar Agrárkamara