Álláshirdetés: Körzeti védőnő

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő Körzeti védőnő munkakör betöltésére. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján 
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnői szakképesítés, 
  • Erkölcsi bizonyítvány, büntetlen előélet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló okiratok, működési nyilvántartásba vételről szóló okmány, önéletrajz 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 30. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Istvánné nyújt, a 56/556-015 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Körzeti védőnő. 
  • Elektronikus úton Gál Istvánné részére a hivatal@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül 
  • Személyesen: Gál Istvánné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. . 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. október 10. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.fegyvernek.hu - 2012. szeptember 4.
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: Szolgálati lakás megoldása lehetséges a tulajdonos Önkormányzattal kötött megállapodás alapján. 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.