Tájékoztatás a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ szakaszának építésérõl

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztési Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság az alábbi tájékoztatást adta a 4. sz. fõút Szapárfalu elkerülõ (125+659-130+325 km sz.) szakaszának építési terveirõl:
„A most befejezõdött négynyomúsításhoz kapcsolódva 2x1 sávon, délrõl kerüli el a települést. Az engedélytervek alapján folyik az engedélyezési eljárás, készülnek a terület igénybevételi tervek. Ez alapján 2008-ban megtörténnek az idegen területek megvásárlásai, majd a régészeti feltárás (7 lelõhely található a nyomvonalon). Az építési engedély kiadása után 2008-ban elkészíttettjük a kiviteli terveket. Az építés megkezdése 2009. év elejére van ütemezve.”