Álláshirdetés: Pénzügyi csoportvezető

Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal Pénzügyi csoportvezető munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 

 • Teljes munkaidő 

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozatlan időre szól. 

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • 1. sz. melléklet 16. pont pénzügyi igazgatási feladatok I. besorolási osztály 

Ellátandó feladatok:

 • Pénzügyi csoportvezetői feladatok ellátása. A képviselő – testület gazdálkodási, pénzügyi feladatkörébe tartozó döntés előkészítése, szervezése, végrehajtásának irányítása. Irányítja, koordinálja az Önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek, számviteli, gazdálkodási feladatait. Koordinálja költségvetési szervek tervezési, beszámoló feladatait. A gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok elkészítése, betartásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az Önkormányzat pénzügyi, vagyongazdálkodási rendeleteinek előkészítése, végrehajtásának szervezése. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Pénzügyi csoport irányítása 

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Fegyvernek Önkormányzat Képviselő - testületének 11/1999.(V.06) önkormányzati rendelete a köztisztviselők kedvezményeiről, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Pénzügyi - számviteli, 
 • Költségvetési szervnél pénzügyi - számviteli munkakör - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, 
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó személyi adatait, géppel írott részletes szakmai önéletrajzot eddigi munkaköreinek, tevékenységeinek leírásával. A végzettséget igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2012. szeptember 1. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 4. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Buzás Istvánné dr. nyújt, a 56/556-010/130 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja: 

 • Postai úton, a pályázatnak a Fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2297/2012 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi csoportvezető. 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Az állás betöltésére kiírt pályázatról a polgármester egyeztetésével a jegyző dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 24. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
Pályázat benyújtáson a hivatalba történő beérkezés napját kell érteni 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fegyvernek.hu honlapon szerezhet.