Indul a 2012. évi egységes kérelmek kitöltése

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV.2.) VM rendelet.  
Az egységes kérelmek benyújtására  Fegyverneken 2012.04.16-tól  lesz lehetőség.

Jelenleg az egységes kérelmek kitöltésére és mentésére van mód. Az egységes kérelmek benyújtására kizárólag a vonatkozó vidékfejlesztési miniszteri rendelet hatályba lépése, és az ahhoz kapcsolódó MVH közlemény kihirdetése után lesz lehetőség.
A kérelmeket csak ügyfélkapun keresztül történő belépés után lehet kitölteni. Azon ügyfelek, akik nem rendelkeznek saját ügyfélkapus regisztrációval, meghatalmazott vagy technikai közreműködő (falugazdász vagy agrárkamarai tanácsadó) segítségével tölthetik ki kérelmeiket. Az előző évekhez hasonlóan történik az igénylés, minden gazdálkodó az előző évekhez hasonlóan készüljön fel. A sikeres és gyors igénylés elkészítése érdekében mindenki hozza magával az érvényesített őstermelői igazolványát, személyes iratait, (személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya)  MVH által küldött támogatási határozatokat- anyatehén, hízottbika, anyajuh,  területalapú támogatás  határozatait.
Az egységes kérelemben a valóságnak megfelelő adatokat kell feltüntetni! 
A területekre a jogszerű földhasználó igényelhet támogatást, ezentúl meg kell felelnie a támogatásra vonatkozó jogosultsági feltételeknek is.
A gazdaság minden hasznosított mezőgazdasági parcellát be kell jelenteni az egységes kérelemben, akkor is, ha támogatást nem igényelnek rá. 
Amennyiben a táblán az igénylő öntözést végez, azt jelezze a megfelelő adatmezőben. 
A másodvetést az Adatváltozás bejelentés felületen kell bejelenteni.
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény értelmében a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelők e törvény alapján a tárgyévben kockázatközösséget alkotnak, amennyiben
 
a) szántóföldi kultúrák termesztésére szolgáló területként - a b) pontban foglalt eset kivételével - összesen legalább 10 hektár,
b) szántóföldi zöldség termesztésére szolgáló területként összesen legalább 5 hektár,
c) ültetvényművelésre szolgáló ültetvényterületként összesen legalább 1 hektár,
d) együttesen legalább 10 hektár, a)-c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású, vagy
e) együttesen legalább 5 hektár, b) és c) pontban foglaltak szerinti hasznosítású terület
megjelölésével nyújtanak be egységes kérelmet.
 
A fenti feltételeket nem teljesítő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő az egységes kérelemben tett nyilatkozatával három éves időtartamra önkéntesen kötelezettséget vállalhat a kockázatközösségben való részvételre. 
Egységes kérelem -W0121 benyújtásával kapcsolatos határidők: 
Az egységes kérelem benyújtási határideje 2012. május 15. 
2012. május 16. - június 9. (június 11.) között még benyújtható a kérelem munkanaponként 1% késési szankció alkalmazása mellett,
azaz a késedelmi szankció május 16-án 1 %, május 17-én 2 %... 
A 2012. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelem elutasításra kerül. Mivel 2012-ben ez a nap munkaszüneti nap, ezért egységes kérelmet még 2012. június 11-én is benyújtható. (A mezőgazdasági kockázatkezelési közösségi tagság az ezen időpontig bejelentett, a kárenyhítés szempontjából releváns területek alapján kerül meghatározásra.)
Kérelmet késési szankció nélkül módosítani 2012. május 31-ig lehet. 2012. június 1-9. (június 11.) közötti módosítás a módosított parcellára vonatkozóan munkanaponként 1%-os csökkentéssel jár. 2012. június 9. (június 11.) után benyújtott módosítások a kifizetés szempontjából nem kerülnek figyelembe vételre.
A fenti határidők értelmében 2012. június 9. (június 11.) után új támogatási igény jelölésére, már bejelentett tábla területének növelésére nincs lehetőség. A korábban be nem jelentett területeket június 9. után új táblaként kell feltüntetni, melyek vonatkozásában támogatást nem lehet igényelni.
2012. június 9. (június 11.) után az egyéb adatváltozásokat be lehet nyújtani.
Figyelem, a változásvezetési kérelem kivizsgálása, elbírálása, meghosszabbíthatja a támogatási kérelem ügyintézését, így késleltetheti a támogatás kifizetését. Kérjük, fordítson nagy figyelmet arra, hogy csak abban az esetben indítson változásvezetési kérelmet, amennyiben a támogatási eljárás során a blokk-kialakítás miatt érdeksérelem érné!
Fegyverneken az agrárkamara irodája az alábbi időpontokban áll a gazdák rendelkezésére:
 
2012. április 16. 8.00-17.00
2012.április 18. 8.00-17.00
2012.április 25. 8.00-17.00
2012.május 2. 8.00-17.00
2012. május 7. 8.00-17.00
2012. május 9.  8.00-17.00
2012. május 14.  8.00-17.00
- Molnár Erzsébet -
agrárkamarai tanácsadó