Védekezzünk a fagy ellen!

Házi ivóvízhálózatok fagy elleni védelme
 
A rendkívüli időjárás miatt figyeljünk jobban vízhálózatunkra!
 
Az elmúlt években jelentkező jelentős számú mérőelfagyás arra késztetett bennünket, hogy még nagyobb figyelmet fordítsunk a megelőző tevékenységre, és szakszerű javaslatokkal támogassuk Fogyasztóinkat kötelezettségeik végrehajtásában.
A vízmérők és a belső ivóvízhálózatok fagy elleni védelme, valamint a téli időszakban nem használt ingatlanok víztelenítésének elvégzése az ingatlan tulajdonosának a feladata, melynek fontosságára minden évben felhívjuk tisztelt  Fogyasztóink fegyelmét.
A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV.5.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztók kötelesek a vízmérő megfelelő fagy elleni védelméről gondoskodni. A megrongálódott vízmérő javításának, pótlásának, szerelésének, továbbá hitelesítésének költségeit pedig kötelesek a Szolgáltatónak megtéríteni. 

A mérőelfagyás megelőzése érdekében valamennyi Fogyasztónknak javasoljuk, hogy a vízmérőakna felületét megfelelő szigeteléssel lássák el. A szigetelés főként az akna mennyezetére javasolt. A szigetelőanyag tekintetében fontos, hogy nedvesség hatására ne veszítsen szigetelőképességéből, így alkalmazható pl. a hungarocell. Az aknafedlap illeszkedését, megfelelő zárását ellenőrizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a hideg levegő az aknába áramolhat. 
A lebúvónyílást záró aknafedlapot szintén hőszigetelő anyaggal javasoljuk ellátni, annak résmentesen záródnia kell. Rendkívül fontos azt hangsúlyoznunk, hogy a hőszigetelés mértékét – a szigetelőanyag vastagságát – nem lehet számszerűsíteni előre, az ugyanis a mindenkori külső hőmérséklet alakulásától függ. Célszerű ezért az előforduló átlagos legalacsonyabb hőmérséklethez képest is rátartással számolni a hőszigetelés elkészítésekor. 
A mérőelfagyás miatt felmerülő mérőcsere-költség mellett számos alkalommal jelentős anyagi kárt okoz Fogyasztóinknak az elfolyó vízmennyiség költsége. 
 
A téli időszakban nem használt ingatlanokat ezért mindenképpen szakszerűen vízteleníteni kell a hideg időjárás kezdete előtt. 
Az esetleges vízelfolyások megelőzése érdekében javasoljuk, hogy a vízmérő előtti, közterület felé eső csapot a téli, használaton kívüli időszakra ideiglenesen zárják el. Amennyiben az elzáró csap nem működik, ezt jelezzék a Szolgáltatónak. 
Következő lépésként ki kell nyitni a kertben, épületekben található csapokat, és le kell engedni a berendezésekből (bojler, WC tartály, stb.) a vizet. 
Ezt követően le kell engedni a házi vezetékhálózatból a maradék vizet. A víztelenítés záró lépéseként ellenőrizni kell, hogy az elzáró csapok a vízmérőaknában jól zárnak-e. A vízmérőn lévő számlálókerekek nem mozoghatnak! 
Javasoljuk, hogy a télen nem használt ingatlanokat rendszeres időközönként ellenőrizzék Fogyasztóink – vagy megbízott útján ellenőriztessék – az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve mielőbbi észlelése érdekében. Amennyiben az előzetes óvintézkedések ellenére, vagy azok hiányában elfagy a vízmérő, akkor a hiba elhárítása érdekében haladéktalanul értesíteni kell a Szolgáltatót. 
Amennyiben a mérőelfagyás észlelésekor a vízmérő előtti golyóscsap nyitva van, akkor a további vízelfolyás megelőzése érdekében próbáljuk elzárni.
 
Bízunk benne, hogy jelen tájékoztatóval sikerül ráirányítanunk Fogyasztóink figyelmét kötelezettségeikre, és javaslatainkkal elősegítjük a fagy elleni szakszerű védekezést. Segítő együttműködésüket köszönjük!
 
- Fegyverneki Vízmű és Községgazdálkodási Intézmény-