Felhívás tanulmányi ösztöndíj pályázatra!

(Fegyvernek nappali tagozatos tanulóinak)
 
A Fegyvernek Művelt Ijúságért Alapítvány pályázatot hirdet: külföldi szponzorok által adományozott összeg felhasználására. Az adományozók kérése szerint: A pályázat célja a kiváló teljesítményű tanulók teljesítményének elismerése, teljesítményük fokozása. 

 
A Pályázat kategóriái:
 
„A” kategória: havi támogatás diákok részére
 

  1. Felsőfokú intézményben tanuló diákok pályázhatnak havi 40ezer Ft támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk elérte a 4.5-es átlagot és ezt a tanulmányi osztály igazolja.
  2. Gimnáziumban, szakközépiskolában tanulók, havi 20ezer Ft támogatásra pályázhatnak, akiknek tanulmányi eredménye eléri a 4. 7-es átlagot és nyelvi tanulmányaikban is sikeresek.
  3. Gimnáziumban, szakközépiskolában, felsőfokú intézményben tanulók pályázhatnak havi 20 ezer Ft támogatásra, akiknek a tanulmányi átlaguk legalább 4.2. Valamilyen területen hosszú idő óta kiváló teljesítményt nyújtanak, és ezt igazolni tudják, Pályázatukhoz eredeti okleveleket csatolnak, melyeket magasabb szintű (nem iskolai házi) versenyeken szereztek. Az okleveleket visszaadjuk!

 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. március 06.
 
A pályázathoz csatolni kell a tanuló:

  • iskolai bizonyítványának hiteles másolatát
  • egy motivációs levelet, amelyet a pályázó ír. 
  • egy támogató levelet a tanáraitól (tanárától) 

A pályázatot postai úton, ajánlva kell küldeni: 
Szilasi Péterné Fegyvernek, Liszt F. út 13/a címre
 
A pályázat odaítéléséről a kuratórium dönt. A nyertes pályázók márc. 25-ig értesítést kapnak. Visszamenőleg február 1-től fogjuk az ösztöndíjat folyósítani a pályázó számlájára.
 
Az alapítvány kuratóriuma év végén felülvizsgálja minden ösztöndíjas tanuló előmenetelét. Amennyiben a tanuló iskolai előmenetelében kedvezőtlen változás tapasztalható, a támogatás visszavonásra kerül. Az adományozóknak szándékukban áll az ösztöndíjat elnyert tanulókkal személyes kapcsolatot tartani. Az ösztöndíj egyelőre, 12 hónapra biztosított.
 
„B” kategória: Egyszeri tanulmányi támogatás kiemelkedő teljesítményért
 
 1. Jutalom kimagasló eredmény eléréséért: 
Egyszeri 80 ezer forintot folyósítunk azon tanulóknak, akik az Oktatási Miniszter által kiadott jegyzék alapján szervezett megyei tanulmányi versenyen 1. helyezést érnek el, vagy országos verseny I. II. vagy III. helyezettjei.
A pályázathoz az eredményt, igazoló eredeti okiratot szükséges mellékelni.(melyet visszaadunk)A pályázat benyújtása az eredmény elérése után. A pénz átutalása június illetve dec. hónapban történik.
 
2. Laptopra, vásárlási utalványra kiírt pályázat:
  A 2011/2012. tanév végén kitűnő tanulmányi eredményt elért általános iskola 8. osztályt végzett tanulói akik az általános iskola valamennyi osztályát kitűnő bizonyítvánnyal zárták laptopra pályázhatnak .Érettségit adó középiskolában, vagy felsőfokú intézményben tanuló diákok is pályázhatnak,ha a tanévet kitűnő bizonyítvánnyal zárták és az Alapítványunktól laptopot eddig nem kaptak..
Azok a tanulók akik az előző években már pályáztak laptopra, vásárlási utalványra pályázhatnak.
       - a pályázathoz mellékelni kell a bizonyítvány / 8. osztályosoknál bizonyítványok/hiteles másolatát
        - az osztályfőnök, vagy tanulmányi osztály ajánló levelét.
 
A pályázat benyújtási határ ideje: 2012. jún. 30.
 
3. Idegennyelvi tanulmányok és vizsgák:
Jutalom felsőfokú nyelvvizsga megszerzéséért: 60 ezer forint támogatásban részesülhet az a tanuló, aki felsőfokú nyelvvizsgát tett. Ez a sikeres szóbeli és írásbeli nyelvvizsgát igazoló eredeti dokumentum bemutatásával kerül kifizetésre.(2012.január 1-je után 2012.december 31-ig megszerzett vizsgaeredmény számít!)
 
Mindhárom kategóriában a pályázatokat postai úton, ajánlva kell elküldeni:
 Szilasi Péterné Fegyvernek, Liszt F. Út 13/a  címre.
 
A pályázat odaítéléséről a kuratórium dönt. A nyertes pályázók értesítést kapnak. Az adományozóknak szándékukban áll a sikeres pályázókat személyesen is megismerni. 
 
Az ösztöndíj pályázat kiírása a 2012. évre szól.
 
Az „A” és a”B” kategóriában is a pályázók szigorúan vegyék figyelembe az adományozók kérését!  Csak abban az esetben pályázzanak, ha a teljesítményük elérte pályázatban kiírtakat! 
  
               Fegyvernek, 2012 febr.1.      
- Kuratórium -