Álláshirdetés: Körzeti védőnő

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő Fegyvernek Körzeti védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Védőnői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok alapján

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, védőnői szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • erkölcsi bizonyítvány, felsőfokú szakirányú szakképesítést igazoló okiratok, működési nyilvántartásba vételről szóló okmány, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Istvánné nyújt, a 0656/556-015 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-1/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Körzeti védőnő. [MB1]
 • Elektronikus úton Dományné Simon Anikó részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gál Istvánné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. . [MB2]

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fegyvernek honlapján - 2011. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakás megoldása lehetséges a tulajdonos önkormányzattal kötött megállapodás alapján.