Álláshirdetés: Háziorvos

Orvosi Rendelő - Fegyvernek a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Orvosi Rendelő Fegyvernek Háziorvos munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Területi ellátási kötelezettség. Összevont ügyeletben való részvétel. A háziorvosi körzet 1806 fő ellátandó lakossági létszámmal rendelkezik.

Illetmény és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, § 4/2000.(II.25.) EüM. rendeletben, valamint a 18/2000. (II.25) Korm.rendeletben előírt feltételek megléte,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Háziorvosi alkalmasság meglétét igazoló okirat másolata. Határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. augusztus 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gál Istvánné nyújt, a 06 56/556-015 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Orvosi Rendelő - Fegyvernek címére történő megküldésével (5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 128/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 55-3/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Háziorvos. 
 • Elektronikus úton Dományné Simon Anikó részére a orvosirendelo@fegyvernek.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Gál Istvánné, Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • Fegyvernek Nagyközség Képviselő Testülete dönt

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. szeptember 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Fegyvernek honlapján - 2011. június 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Szolgálati lakás igény esetén biztosított. Az állás betölthető: - vállalkozásban vagy - közalkalmazotti jogviszonyban. Észak- Alföldi Operatív program 4.1.2/A-2008-0011 számú projekt eredményeként megújult eszközökkel, és környezetben történik a betegellátás.