Csatlakozzon a szennyvízhálózat megépítéséhez!

   
  Frissült! Letölthető belépési szándéknyilatkozat.
 1. Miért kell kiépíteni a szennyvízhálózatot?

  A községünkben körülbelül 2400 lakott ingatlan szennyvíz elvezetése nincs megoldva. A jelenlegi rendszerben a keletkezett szennyvíznek mintegy 10%-át szállítják el ártalmatlanításra, ezáltal évente kb. 200.000 m3 (200 millió liter) szennyvíz a község alatt marad, károsítva a környezetet és az ivóvízbázist, jelentősen növelve a talajvíz mennyiségét is amelynek együttesen súlyos következményei lehetnek a jövőben.

  Modern életünkben számos vegyszert, kémiai vegyületet, mosószereket, mezőgazdasági permetező szereket használunk. Ezekből az anyagokból olyan vegyületek, nehézfémek kerülnek az ivóvízbázisunkba, amelyeknek egy bizonyos fokú koncentráltsága az ivóvizet emberi fogyasztásra alkalmatlanná teszi.
  A vegyi anyagok közül a nitrát, de különösen a nitrit az amely, szinte minden típusú mosószerben, mezőgazdasági műtrágyákban és növényvédő szerekben megtalálható. A nitrátnak olyan élettani hatása van a szervezetre, hogy a vérben nem hagyja szállítani az oxigént, megköti azt. A nitrátos víz a kisgyermekek számára fokozottan veszélyes, mert un. „kékhalált” okoz. Azonban ha 1 liter víz 50 milligrammnál több nitrátot tartalmaz, az már a felnőttek egészségére is ártalmas. A nitrát a természetben 90-120 év alatt bomlik le, vagyis ha nem ártalmatlanítjuk, egy idő után olyan mértékben koncentrálódik az ivóvízben, hogy az ihatatlanná válik. A nagyobb mennyiségű fluor a fogak elszíneződését, esetleg fogszuvasodást okoznak, a jódhiánytól golyvát kaphatnak az emberek. Előfordulhat még a fekáliával való fertőzés, ilyen esetekben a kólibaktérium okozta hasmenéssel, kell számolnunk.
  A fenti példák jól mutatják, hogy modern életünkhöz hozzá kell rendelni a modern környezetet, mert ennek elmaradása esetén magunk számára tesszük azt lakhatatlanná.
   

 2. A szennyvízhálózat építésének, bővítésének terve:

  Az önkormányzat a projekt keretében az uniós alapú KEOP pályázat (Környezet Energetikai Operatív Program) pénzalapjára pályázik a megvalósítás érdekében.
  A pályázatot 2011. szeptemberig be kell nyújtani.
  Megépülnek a gerincvezetékek, a szükséges közterületi átemelők, nyomásfokozók és mintegy 2400 házi bekötés valósul meg mindazokkal a műtárgyakkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ingatlanokból a szennyvizet ártalmatlanításra a tisztítóba szállítsák. Ezzel közel 95 százalékos „lefedettséget” lehet elérni.
  Az ingatlanoknál telekhatáron belül egy méterre kiépül a fogadó csonk, tisztító idommal, vagy aknával.
  Telekhatáron belül a rácsatlakozás kiépítésének költsége az ingatlantulajdonost terheli.
   
 3. Miért kell létrehozni a víziközmű-társulatot?

  A szennyvízhálózat építése, bővítése az egyik legköltségesebb közműberuházás. Az önkormányzat csak komoly támogatással tudja ezt megoldani. A KEOP alapú támogatás felhasználásának, a támogatási szerződés aláírásának feltétele, hogy hitelt érdemlően bizonyítsuk és bemutassuk az önerőt. Csak abban az esetben fogadják el a pályázatunkat, ha megfelelünk a feltételeknek. Az önkormányzat az önerőt csak az érintett ingatlantulajdonosok bevonásával (magánszemélyek, jogi személyek, gazdasági társaságok, önkormányzati tulajdonú ingatlanok, stb.), a víziközmű-társulat megszervezésével tudja hitelt érdemlően biztosítani.
   
 4. Mely ingatlanokat érinti a beruházás?

  Minden olyan belterületi, önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, lakás, családi ház érintett a beruházásban, ahol eddig még nem épült ki a szennyvízcsatorna, illetve amelyek a vízjogi engedélyes tervekben szerepelnek.
   
 5. Kik a társulat érdekeltjei, ki léphet be a társulatba, ki fizetheti meg az érdekeltségi hozzájárulást?

  Az érdekeltségi hozzájárulást megfizetheti a tulajdonos és az ingatlant egyéb jogcímen használó: a tulajdonostárs, a nagykorú gyermek, mint családtag, haszonélvező, bérlő, albérlő, azaz az ingatlant az előbbi jogcímeken használók lehetnek a társulat tagjai. Azonban a használók közül egy főnek kell vállalnia az érdekeltségi hozzájárulás megfizetését akkor is, ha az ingatlannak több tulajdonosa van.
  Ha valakinek több ingatlanja van, több ingatlanegységgel kell belépnie a társulatba.
   
 6. Mikor lehet a társulatot megalakítani?

  A társulat alakuló közgyűlését akkor lehet összehívni, ha az érdekeltségi területen lévő érdekeltek legalább kétharmada pozitív szándéknyilatkozatot ad.
  A Társulat alakuló közgyűlésén az érdekeltek minimum kétharmados jelenlétét kell biztosítani.
  Ez a létszám jelenlét csak meghatalmazottakon keresztül biztosítható, (egy meghatalmazott a vonatkozó törvény szerint maximum 100 ingatlantulajdonost képviselhet) az 56/2011. (IV.6.) számú határozat 5. pontja alapján a Szervező és Előkészítő Bizottság tagjai (elnöke: Tatár László polgármester, tagjai: képviselő-testület és 20 fő utcabizalmi) egyben a meghatalmazotti státust vállaló ingatlantulajdonosok. A Szervező és Előkészítő Bizottság, illetve a meghatalmazottak a Társulat nevében kötelezettséget nem vállalhatnak, jogokat nem szerezhetnek, feladatuk csak a társulat megszervezésének, megalakításának segítése, munkájuk az alakuló közgyűlésig tart.
  A társulat legfőbb szerve a közgyűlés.
  Az operatív irányító testület az intéző bizottság, amely a napi feladatokat látja el, minimum egy elnökből, illetve két tagból áll. Az intéző bizottság elnöke (a társulat elnöke) általában egyedül jegyzi a céget.
  Az ellenőrző bizottság elsősorban a gazdálkodás kontrolját látja el, minimum egy elnökből és két tagból áll.
   
 7. Mi történik azokkal az ingatlantulajdonosokkal, akik nem lépnek be a társulatba?

  A vonatkozó vízgazdálkodási törvény a többség-kisebbség elvére épül, azaz, ha megvan a kétharmados többségi akarat, akik beléptek a társulatba alapító tagok lesznek, míg a többiek a társulat „kényszertagjává” válnak.
   
 8. Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséről:

  A társulat szervezésekor az érdekelteknek nyilatkozni kell, hogy a hozzájárulást megfizetik és arról is hogy azt milyen formában teszik meg.
  A Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat kereste azt a lehetőséget, hogy a hozzájárulás megfizetése a tulajdonosoknak a lehető legkisebb terhet jelentse, ezért a hozzájárulás csökkentése érdekében mindenki részére javasoljuk a lakástakarékpénztári-szerződésen keresztül történő fizetést, amely állami támogatást és részletfizetési lehető- séget biztosít.
  Lakás-takarékpénztár lényege:
  - lakáscélú beruházás (szennyvíz közműépítés) érdekében önként vállalt betétfizetés
  - az éves befizetés után az állam 30% vissza nem térítendő támogatást nyújt
  - a havi befizetés a futamidő alatt változatlan
  - nincs felső korhatár (halál esetén az örökös örökli, a nevére átírják)
  - nincs jövedelemhez kötve
  - egy lakás-takarékpénztári szerződésen keresztül több ingatlan (max. 8 ing.) hozzájárulása fizethető meg
  Az Önkormányzat testülete és a Szervező és Előkészítő Bizottság, az „érdekeltségi hozzájárulást” (a beruházási főösszeg, a várható forráshiány és az érdekelt ingatlanok arányát figyelembe véve) 197.500 Ft-ban határozta meg és annak megfizetését az alábbi módokon javasolja teljesíteni:

a.) Az 56/2011. (IV.6.) számú önkormányzati határozat alapján a Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztári megtakarítás igénybevételével:
Havi befizetés a lakás-takarékpénztárba:
Számlanyitási díj: (Az első számlával kell megfizetni 68. hó) 3.900 Ft
Gyakoriság szerinti fizetendő betéti díj, havi:
2.145 Ft/67 hó, összes: 143.715 Ft
Havi számlavezetési díj: 150 Ft/67 hó= 10.050 Ft
Összes befizetés: 157.665 Ft
Állami támogatás + betéti kamat (33%): 53.785 Ft
Megtakarítási összeg: 197.500 Ft
A fizetés lehetséges átutalással, illetve csekken. Csekken történő fizetés esetén 200 Ft tranzakciós díjat (csekkdíjat) pluszban kell megfizetni. A fenti összeg megfizetésén túl az érdekelteknek egyéb köztelezettsége nincs.
b.) Előzőleg megkötött (2006-2007) és szerződésszerűen fizetett Fundamenta LTP engedményezésével.
c.) Folyamatos részletfizetés vállalásával:
Ebben az esetben a ténylegesen megfizetendő összes költség legfeljebb a következő:
Havi befizetés a Társulat számlájára:
2.905,-Ft/ 68 hó= 197.540 Ft
d.) Egy összegben (az egyösszegű befizetésekkel kapcsolatos részletes tájékoztató a lap alján): 197.500 Ft
melynek megfizetése a beruházás kezdete előtt válik esedékessé a Társulat által később jelzett időben, módon és számlaszámra.
A fentiek fontosságára való tekintettel kérjük a lakosságot, minél nagyobb létszámban jelenjenek meg a lakossági fórumokon.
A döntés egyéni, a siker közös, számítunk minden érintett tulajdonos pozitív támogatására.
 
A belépési szándéknyilatkozat megtekinthető és letölthető a következő linkre kattintva:
 
Belépési szándéknyilatkozat